സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഐ റ്റി എക്സ്‌പ്പര്‍ട്ടുമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനു അനുമതി
Urban affairs- Establishment – Pathanamthitta Municipality
കേരള ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ അസോസിയേഷന്‍ വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ 3000 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തി ഉത്തരവ്
ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല മഹോത്സവം –വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ഭരണാനുമതി –ഉത്തരവ്
Urban Affairs –Establishment –Kozhikkode Municipal Corporation
2016-17 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്‍
Capital Regional Development Programme II –Administrative sanction for an amount of 12.48 crs
Urban Affairs –Establishment –Kannur Municipal Corporation-Ratified-Order
Urban Affairs –Establishment –Cherpulassery Municipality –Action of Director of Urban Affairs ratified
കില –ജീവനക്കാര്യം –ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ്