Drinking Water Distribution in Kozhikode Grama Panchayats - inviting Quotations before 07.05.2018 for monitoring thorough GPS systems

Posted on Monday, April 30, 2018-4:37 pm

ഡി.ഡി.പി കോഴിക്കോട്-ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 07.05.2018 2 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.