കൊട്ടാരക്കര പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്‌ യൂണിറ്റിലെ ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ് സാജു ഉമ്മനെ സര്‍വീസില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഉത്തരവ് -17.01.2019