A C moideen T K Jose DRr B S Thirumeni IAS M.P.AjithKumar
എ .സി .മൊയ്തീന്‍
ബഹു.മന്ത്രി (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണം)
ടി.കെ ജോസ് ഐ എ എസ്
അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ഡോ: ബി എസ്‌ തിരുമേനി  ഐ എ എസ്  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍

എം.പി.അജിത്‌ കുമാര്‍
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍