പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്

എച്ച്  ദിനേശന്‍ ഐ എ എസ് 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ 

0471 2323286 9496040600 directorofpanchayat@gmail.com

എം പി അജിത്‌ കുമാര്‍ 

പഞ്ചായത്ത്‌ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍

  9496040601 ajithkumrjd@gmail.com

എസ് ജോസ്നമോള്‍ 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍(വികസനം)

  9496040603  

ബിനുന്‍ വാഹിദ് 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍(ഭരണം)

  9496040602  

എസ് ജോസ്നമോള്‍ (i/c)

ചീഫ് രജിസ്താർ (ജനന-മരണ വിഭാഗം)

0471-2321053 0471-2321280  9496040605 jddj.dp@gmail.com crbdkerala@gmail.com

അനില്‍കുമാര്‍

ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ & SPIO-III(i/c)

0471-2321056 9496040606  

കെ സുഭാഷ്‌

ലാ ഓഫീസർ

  9496040607  

ജി ഹരികൃഷ്ണന്‍

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് 

 

  9496040608  

സുഭാഷ്‌  കെ 

അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍ 

 

0471-2723043 9496040604 aokpepf@agmail.com

വി വി രാജീവ്‌ 

പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസര്‍

0471-2321280 9496047036 9497003921 prmdp2015@gmail.com

 

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ മാരുടെ വിലാസം 

ജില്ല ഡി.ഡി.പി ഫോണ്‍  മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍

തിരുവനന്തപുരം

ത്രേസ്യാമ്മ ആന്റണി

0471-2731212

9496040610 

 ddptvpm2017@gmail.com

കൊല്ലം

ഷാജി ബോന്‍സലെ

0474-2794961

9496041700 

 ddpklm@gmail.com

പത്തനംതിട്ട

സുമേഷ്  കെ ആര്‍ 

0468-2222561

9496042600 

 ddppathanamthitta@gmail.com

ആലപ്പുഴ

ശ്രീകുമാര്‍ എസ്

0477-2251599

9496043600 

 ddpalappuzha@gmail.com

കോട്ടയം

ബിനു ജോണ്‍

0481-2560282

9496044600 

 ddpkottayam@gmail.com

ഇടുക്കി

കുര്യാക്കോസ് കെ വി

0486-2222846

9496045010 

 ddpidukki@gmail.com

എറണാകുളം

ജോയ്  കെ ജെ 

0484-2422216

9496045700 

 ddp.ekm@gmail.com

തൃശൂര്‍

ജോസഫ്‌ സെബാസ്റ്യന്‍ 

0487-2360616

9496046010 

 ddptcr@gmail.com

പാലക്കാട്‌

ബെന്നി ജോസഫ്‌ 

0491-2505374

9496047100 

 ddppkd1@gmail.com

മലപ്പുറം

ഷാജി ജോസഫ്‌ ചെരുകരകുന്നേല്‍

0483-2734838

9496047780 

 ddpmlpm@gmail.com

കോഴിക്കോട്

അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ് 

0495-2371799

9496048100 

 ddpkzd@gmail.com

വയനാട്

 ജയരാജന്‍

0493-6202634

9496048300 

 ddpwayanad@gmail.com

കണ്ണൂര്‍

അരുണ്‍ ടി ജെ

0497-2700081

9496049001 

 ddpknr1@gmail.com

കാസറഗോഡ്

ജയ്‌സന്‍ മാത്യു

04994-255782

9496049700 

 ddpksgd@gmail.com

 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ മാരുടെ വിലാസം

ജില്ല എ.ഡി.പി ഫോണ്‍  മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍

തിരുവനന്തപുരം

 പ്രശാന്ത് കുമാര്‍ കെ

0471-2733593

9496040611 

 adptvpm@gmail.com

കൊല്ലം

അജയകുമാര്‍ ബി 

0474-2793431

9496041701 

 adpklm@gmail.com

പത്തനംതിട്ട

അലക്സ് 

0468-2222207

9496042601 

 adppta3@gmail.com

ആലപ്പുഴ

സിദ്ധിക്ക് കെ

0477-2252784

9496043601 

 adpalappuzha@gmail.com

കോട്ടയം

രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ പി 

0481-2583506

9496044601 

 adpkottayam@gmail.com

ഇടുക്കി

ശ്രീകുമാര്‍ ജി 

04862-2222815

9496045011 

 adpidukki@gmail.com

എറണാകുളം

വിധു എ മേനോന്‍ 

0484-2422216

9496045701 

 ekm.adp@gmail.com

തൃശൂര്‍

ടി എ പ്രേമരാജന്‍ 

0487-2360354

9496046011 

 adptsr@gmail.com

പാലക്കാട്‌

ഗോപിനാഥന്‍ കെ

0491-2505155

9496047101 

 adppalakkad1@gmail.com

മലപ്പുറം

മുരളി വി കെ

0483-2974984

9496047781 

 adpmlpm@gmail.com

കോഴിക്കോട്

പി ടി പ്രസാദ്‌

0495-2371916

9496048101 

 adpkzd@gmail.com

വയനാട്

ബൈജു ജോസ്

04936-202663

9496048301 

 adpwayanad@gmail.com

കണ്ണൂര്‍

ധനീഷ് പി എം 

0497-2707903

9496049002 

 adpknr@gmail.com

കാസറഗോഡ്

ഹരിദാസ്‌ കെ വി (i/c)

04994-255782

9496049701 

 adpksgd.dop.lsgd@kerala.gov.in

 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളുടെ ഫോൺ നമ്പരും ഇമെയിൽ വിലാസവും

സെക്ഷന്‍ ലാന്‍ഡ്‌ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍
എ (അക്കൗണ്ട്സ്) 0471-2321056 9995012203 dp.asection@gmail.com
ബി (ജനനം, മരണം, വിവാഹം) 0471-2321280 9496040605 crbdkerala@gmail.com
സി (നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും) 0471-2321054 9496047037 directorofpanchayatcsection @gmail.com
ഡി (അച്ചടക്കനടപടി) 0471-2321054 9496047038 dpvigilance@gmail.com
ഇ(എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്) 0471-2321054 9496047039 directorofpanchayatsestt @gmail.com
എഫ്(ഫിനാൻസ്) 0471-2321056 9947636004 dpfinancetvm@gmail.com
ജി (ജനറൽ, ഹൗസ്കീപ്പിംഗ്) 0471-2321054 9496040604 directorofpanchayatgsection @gmail.com
എച്ച്(സർവീസ് പെൻഷൻ) 0471-2321054 9495831274 director.pension@gmail.com
ജെ (വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണം, ഇലക്ഷൻ) 0471-2321053 9496047040 jddj.dp@gmail.com
എൽ (നിയമം) 0471-2321038 9496040607  
എം (ആഡിറ്റ്, മോണിറ്ററിംഗ്) 0471-2321280 9745315919 dpauditm@gmail.com
പി (പബ്ലിസിറ്റി, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ) 0471-2321280 9496047036 prmdp2015@gmail.com
പി.എഫ് (പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്) 0471-2723043

9496040604 9496047041

aokpepf@gmail.com
ഡി.ബി.റ്റി(സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം) 0471-2327526 9847275974 dbtcell2017@gmail.com
തപാൽ, ഫെയർകോപ്പി 0471-2321054 9496271912  

 

 

Direct Numbers of Officers of Directorate of Panchayats
1
Director
0471-2786300
2
CA to Director
0471-2786301
3
DBT Cell/M Section
0471-2786302
4
Publicity Officer
0471-2786303
5
J.S, J Section
0471-2786304
6
S.S, J Section
0471-2786305
7
System Manager
0471-2786306
8
Chief Registrar
0471-2786307
9
S.S, Birth & Death section
0471-2786308
10
J.S, Birth & Death section
0471-2786309
11
Store
0471-2786310
12
J.S Tapal/Front Office
0471-2786311
13
CA to Joint Director
0471-2786312
14
Joint Director (Admn.)
0471-2786313
15
Joint Director (Development
0471-2786314
16
Law Officer
0471-2786315
17
Senior Finance Officer
0471-2786316
18
S.S, C Section
0471-2786317
19
J.S, C Section
0471-2786318
20
J.S, Finance Section
0471-2786319
21
J.S, Accounts Section
0471-2786320
22
J.S, H Section
0471-2786321
23
J.S, G Section
0471-2786322
24
S.S, Vigilance Section
0471-2786323
25
J.S, vigilance Section
0471-2786324
26
Asministrative Assistant
0471-2786325
27
S.S, Establishment Section
0471-2786326
28
J.S, Establishment Section
0471-2786327
29
Accountant Establishment
0471-2786328
30
C.A to Additional Director
0471-2786329
31
Additional Director
0471-2786330
32
Faircopy /Despatch
0471-2786331