പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്

എച്ച്  ദിനേശന്‍ ഐ എ എസ് 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ 

0471 2323286 9496040600 directorofpanchayat@gmail.com

എം പി അജിത്‌ കുമാര്‍ 

പഞ്ചായത്ത്‌ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍

  9496040601 ajithkumrjd@gmail.com

എസ് ജോസ്നമോള്‍ 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍(വികസനം)

  9496040603  

ത്രേസ്യാമ്മ ആന്റണി 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍(ഭരണം)

  9496040602  

സൈമ എസ് 

ചീഫ് രജിസ്താർ (ജനന-മരണ വിഭാഗം)

0471-2321053 0471-2321280  9496040605 jddj.dp@gmail.com crbdkerala@gmail.com

പുഷ്പജ എം ജി 

ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ & SPIO-III(i/c)

0471-2321056 9496040606  

കെ സുഭാഷ്‌

ലാ ഓഫീസർ

  9496040607  

ജി ഹരികൃഷ്ണന്‍

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് 

 

  9496040608  

സുഭാഷ്‌  കെ 

അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍ 

 

0471-2723043 9496040604 aokpepf@agmail.com

ഷിബു കെ കെ

പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസര്‍

0471-2321280 9496047036 9497003921 prmdp2015@gmail.com

 

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ മാരുടെ വിലാസം 

ജില്ല ഡി.ഡി.പി ഫോണ്‍  മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍

തിരുവനന്തപുരം

ഷാജി ബോന്‍സലെ

0471-2731212

9496040610 

 ddptvpm2017@gmail.com

കൊല്ലം

 

0474-2794961

9496041700 

 ddpklm@gmail.com

പത്തനംതിട്ട

സുമേഷ്  കെ ആര്‍ 

0468-2222561

9496042600 

 ddppathanamthitta@gmail.com

ആലപ്പുഴ

ശ്രീകുമാര്‍ എസ്

0477-2251599

9496043600 

 ddpalappuzha@gmail.com

കോട്ടയം

ബിനു ജോണ്‍

0481-2560282

9496044600 

 ddpkottayam@gmail.com

ഇടുക്കി

കുര്യാക്കോസ് കെ വി

0486-2222846

9496045010 

 ddpidukki@gmail.com

എറണാകുളം

ജോയ്  കെ ജെ 

0484-2422216

9496045700 

 ddp.ekm@gmail.com

തൃശൂര്‍

ജോസഫ്‌ സെബാസ്റ്യന്‍ 

0487-2360616

9496046010 

 ddptcr@gmail.com

പാലക്കാട്‌

ബെന്നി ജോസഫ്‌ 

0491-2505374

9496047100 

 ddppkd1@gmail.com

മലപ്പുറം

ഷാജി ജോസഫ്‌ ചെരുകരകുന്നേല്‍

0483-2734838

9496047780 

 ddpmlpm@gmail.com

കോഴിക്കോട്

അബ്ദുല്‍ ലത്തീഫ് 

0495-2371799

9496048100 

 ddpkzd@gmail.com

വയനാട്

 ജയരാജന്‍

0493-6202634

9496048300 

 ddpwayanad@gmail.com

കണ്ണൂര്‍

അരുണ്‍ ടി ജെ

0497-2700081

9496049001 

 ddpknr1@gmail.com

കാസറഗോഡ്

ജയ്‌സന്‍ മാത്യു

04994-255782

9496049700 

 ddpksgd@gmail.com

 

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഡയറക്ടര്‍ മാരുടെ വിലാസം

ജില്ല എ.ഡി.പി ഫോണ്‍  മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍

തിരുവനന്തപുരം

 പ്രശാന്ത് കുമാര്‍ കെ

0471-2733593

9496040611 

 adptvpm@gmail.com

കൊല്ലം

അജയകുമാര്‍ ബി 

0474-2793431

9496041701 

 adpklm@gmail.com

പത്തനംതിട്ട

അലക്സ് 

0468-2222207

9496042601 

 adppta3@gmail.com

ആലപ്പുഴ

സിദ്ധിക്ക് കെ

0477-2252784

9496043601 

 adpalappuzha@gmail.com

കോട്ടയം

രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ പി 

0481-2583506

9496044601 

 adpkottayam@gmail.com

ഇടുക്കി

ശ്രീകുമാര്‍ ജി 

04862-2222815

9496045011 

 adpidukki@gmail.com

എറണാകുളം

വിധു എ മേനോന്‍ 

0484-2422216

9496045701 

 ekm.adp@gmail.com

തൃശൂര്‍

ടി എ പ്രേമരാജന്‍ 

0487-2360354

9496046011 

 adptsr@gmail.com

പാലക്കാട്‌

ഗോപിനാഥന്‍ കെ

0491-2505155

9496047101 

 adppalakkad1@gmail.com

മലപ്പുറം

മുരളി വി കെ

0483-2974984

9496047781 

 adpmlpm@gmail.com

കോഴിക്കോട്

പി ടി പ്രസാദ്‌

0495-2371916

9496048101 

 adpkzd@gmail.com

വയനാട്

ബൈജു ജോസ്

04936-202663

9496048301 

 adpwayanad@gmail.com

കണ്ണൂര്‍

ധനീഷ് പി എം 

0497-2707903

9496049002 

 adpknr@gmail.com

കാസറഗോഡ്

ഹരിദാസ്‌ കെ വി (i/c)

04994-255782

9496049701 

 adpksgd.dop.lsgd@kerala.gov.in

 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളുടെ ഫോൺ നമ്പരും ഇമെയിൽ വിലാസവും

സെക്ഷന്‍ ലാന്‍ഡ്‌ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍
എ (അക്കൗണ്ട്സ്) 0471-2321056 9995012203 dp.asection@gmail.com
ബി (ജനനം, മരണം, വിവാഹം) 0471-2321280 9496040605 crbdkerala@gmail.com
സി (നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും) 0471-2321054 9496047037 directorofpanchayatcsection @gmail.com
ഡി (അച്ചടക്കനടപടി) 0471-2321054 9496047038 dpvigilance@gmail.com
ഇ(എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്) 0471-2321054 9496047039 directorofpanchayatsestt @gmail.com
എഫ്(ഫിനാൻസ്) 0471-2321056 9947636004 dpfinancetvm@gmail.com
ജി (ജനറൽ, ഹൗസ്കീപ്പിംഗ്) 0471-2321054 9496040604 directorofpanchayatgsection @gmail.com
എച്ച്(സർവീസ് പെൻഷൻ) 0471-2321054 9495831274 director.pension@gmail.com
ജെ (വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണം, ഇലക്ഷൻ) 0471-2321053 9496047040 jddj.dp@gmail.com
എൽ (നിയമം) 0471-2321038 9496040607  
എം (ആഡിറ്റ്, മോണിറ്ററിംഗ്) 0471-2321280 9745315919 dpauditm@gmail.com
പി (പബ്ലിസിറ്റി, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ) 0471-2321280 9496047036 prmdp2015@gmail.com
പി.എഫ് (പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്) 0471-2723043

9496040604 9496047041

aokpepf@gmail.com
ഡി.ബി.റ്റി(സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം) 0471-2327526 9847275974 dbtcell2017@gmail.com
തപാൽ, ഫെയർകോപ്പി 0471-2321054 9496271912  

 

 

Direct Numbers of Officers of Directorate of Panchayats
1
Director
0471-2786300
2
CA to Director
0471-2786301
3
DBT Cell/M Section
0471-2786302
4
Publicity Officer
0471-2786303
5
J.S, J Section
0471-2786304
6
S.S, J Section
0471-2786305
7
System Manager
0471-2786306
8
Chief Registrar
0471-2786307
9
S.S, Birth & Death section
0471-2786308
10
J.S, Birth & Death section
0471-2786309
11
Store
0471-2786310
12
J.S Tapal/Front Office
0471-2786311
13
CA to Joint Director
0471-2786312
14
Joint Director (Admn.)
0471-2786313
15
Joint Director (Development
0471-2786314
16
Law Officer
0471-2786315
17
Senior Finance Officer
0471-2786316
18
S.S, C Section
0471-2786317
19
J.S, C Section
0471-2786318
20
J.S, Finance Section
0471-2786319
21
J.S, Accounts Section
0471-2786320
22
J.S, H Section
0471-2786321
23
J.S, G Section
0471-2786322
24
S.S, Vigilance Section
0471-2786323
25
J.S, vigilance Section
0471-2786324
26
Asministrative Assistant
0471-2786325
27
S.S, Establishment Section
0471-2786326
28
J.S, Establishment Section
0471-2786327
29
Accountant Establishment
0471-2786328
30
C.A to Additional Director
0471-2786329
31
Additional Director
0471-2786330
32
Faircopy /Despatch
0471-2786331

 

Sl No Name of the District along with State Code Name of Grama Panchayat Address 
1 Thiruvananthapuram G010101 Chemmaruthy CHEMMARUTHY GRAMA PANCHAYAT,
 PANAYARA P.O, SREENIVASAPURAM,
 VARKALA, THIRUVANANTHAPURAM. Pin :- 695145
2 Thiruvananthapuram G010102 Edava Edava Grama Panchayat, Edava P O, Thiruvananthapuram- 695311
3 Thiruvananthapuram G010103 Elakamon Elakamon Gramapanchayath,Ayiroor P.O,Varkala . Pin:695310
4 Thiruvananthapuram G010104 Manamboor Kavalayoor,Kavalayur P.O.,Pin:695144
5 Thiruvananthapuram G010105 Ottoor Ottoor, Manamboor P O, Varkala, Pin 695611
6 Thiruvananthapuram G010106 Cherunniyoor cherunniyoor, Cherunniyoor PO, Varkala, 695142
7 Thiruvananthapuram G010107 Vettoor Vettoor Gramapanchayat , Mel-Vettoor.P.O Varkala PIN-695312
8 Thiruvananthapuram G010201 Kilimanoor Kilimanoor GramaPanchyath, Malayamadom, Kilimanoor (P.O) Pincode:695601
9 Thiruvananthapuram G010202 Pazhayakunnummel Pazhayakunnummel Grama Panchayat, Kilimanoor P.O, 695601
10 Thiruvananthapuram G010203 Karavaram Karavaram P.O Kallambalam Pin-695605
11 Thiruvananthapuram G010204 Madavoor Madavoor Grama Panchayat, Madavoor, Madavoor-Pallikkal.P.O-695602
12 Thiruvananthapuram G010205 Pallickal Pallickal Gramapanchayat,Pallickal P.O ,Kilimanoor, Pin: 695604
13 Thiruvananthapuram G010206 Nagaroor Nagaroor Grama Panchayat, Chemmarathumukku, Nagaroor.P.O Pin 695601
14 Thiruvananthapuram G010207 Navaikulam Navaikulam Gramapanchayat, Navaikulam P.O, TVM Pin-695603
15 Thiruvananthapuram G010208 Pulimath Panachikad Grama Panchayat,Kuzhimattom P.O,Kottayam-686533
16 Thiruvananthapuram G010301 Anjuthengu Anchuthengu Grama Panchayat,Anchuthengu P O,PIN-695309
17 Thiruvananthapuram G010302 Vakkom VakkomGramapanchayat,Vakkom P.O,PIN-695308
18 Thiruvananthapuram G010303 Chirayinkeezhu CHIRAYINKEEZHU GRAMA PANCHAYAT, CHIRAYINKEEZHU P.O,
  PIN.695304
19 Thiruvananthapuram G010304 Kizhuvilam Kizhuvilam Grama Panchayat Office, Mudapuram P O-695304
20 Thiruvananthapuram G010305 Mudakkal Mudakkal Grama panchayat, Valakkadu, Elampa P.O,Pin-695103
21 Thiruvananthapuram G010306 Kadakkavoor KADAKKAVOOR GRAMAPANCHAYAT, KADAKKAVOOR.P.O,PIN-695307
22 Thiruvananthapuram G010401 Kallara Kallara Gramapanchayat,Kallara,kallara.PO Pin 695610
23 Thiruvananthapuram G010402 Nellanad Nellanad Gramapanchayat Office, Venjaramoodu, Venjaramoodu.P.O, Pin Code - 695607
24 Thiruvananthapuram G010403 Pullampara Pullampara Grama Panchayat, Thempammoodu, Pullampara P O, Venjarammoodu, Pincode - 695607
25 Thiruvananthapuram G010404 Vamanapuram Vamanapuram Grama Panchayath, Vamanapuram, Vamanapuram PO, trivandrum 695606
26 Thiruvananthapuram G010405 Pangode Pangode Gramapanchayat, Pangoe P.O, TVPM - 695 609
27 Thiruvananthapuram G010406 Nanniyode Nanniyode Grama panchayat ,Nanniyode, Pacha.P.O pin.695 562
28 Thiruvananthapuram G010407 Peringammala Peringammala Gramapanchayath office,Peringammala,Peringammala.P.O, TVPM-695563
29 Thiruvananthapuram G010408 Manickal Manickal GramaPanchayat Office , Pirappancode , Pirappancode PO TVPM - 695607
30 Thiruvananthapuram G010501 Aryanad ARYANAD GRAMAPANCHAYAT OFFICE, ARYANAD PO TVPM 695542
31 Thiruvananthapuram G010502 Poovachal Poovachal Grama Panchayat Office, Poovachal, Poovachal P O-695575
32 Thiruvananthapuram G010503 Vellanad Vellanad Grama Panchayat Office, Vellanad, vellanad PO-695543
33 Thiruvananthapuram G010504 Vithura Vithura GramaPanchayat Office, Vithura, Vithura P.O Pin:695551
34 Thiruvananthapuram G010505 Uzhamalakkal Uzhamalakkal Grama Panchayat,Ayyappankuzhi Paruthikuzhi P.O 695541,Nedumangadu, Trivandrum.Dist.
35 Thiruvananthapuram G010506 Kuttichal Kuttichal Grama Panchayat, Kuttichal PO, Kuttichal -695 574, Trivandrum Dist.
36 Thiruvananthapuram G010507 Tholicode Tholicode Grama Panchayat Tholicode PO 695541 Thiruvananthapuram
37 Thiruvananthapuram G010508 Kattakkada Kattakada Gramapanchayath,kattakada, Kattakada.p.o pin-695572
38 Thiruvananthapuram G010601 Anad Anad Gramapanchayat, Anad P.O, Pin-695541, Nedumangadu, Thiruvananthapuram
39 Thiruvananthapuram G010602 Aruvikkara Aruvikkara Grama Panchayat, Aruvikkara.P.O, Pin- 695564 , Thiruvananthapuram
40 Thiruvananthapuram G010603 Panavoor Panavoor Gramapanchayat,Panavoor.P.O,Pin-695568, Nedumangad,Thiruvananthapuram
41 Thiruvananthapuram G010604 Karakulam Karakulam Grama Panchayat,Karakulam P.O,pin-695564,Karakulam,Thiruvananthapuram
42 Thiruvananthapuram G010605 Vembayam Vembayam Grama Panchayat,Vettinadu,konchira P.O,Pin.695612
43 Thiruvananthapuram G010701 Andoorkonam Andoorkonam Grama Panchayath Office, Kaniyapuram P.O,Thiruvananthapuram695301
44 Thiruvananthapuram G010702 Kadinamkulam Kadinamkulam Grama Panchayath Office,
 Chittattumukku.P.O, Pin 695 301
45 Thiruvananthapuram G010703 Mangalapuram Mangalapuram Grama Panchayat Office,
 Mangalapuram, Thonnakkal P O, pin 695317
46 Thiruvananthapuram G010704 Pothencode Pothencode G P Pothencode P O ,TVM 695584
47 Thiruvananthapuram G010705 Azhoor Azhoor Grama Panchayat, Perunguzhi.P.O, PIN-695305
48 Thiruvananthapuram G010801 Balaramapuram Balaramapuram Grama Panchayat, Balaramapuram.P O, Pin 695501
49 Thiruvananthapuram G010802 Pallichal Office of The Pallichal Grama Panchayat, Vedivachancoil, Vedivachancoil P.O
 Thiruvananthapuram. Pin 695501
50 Thiruvananthapuram G010803 Maranalloor Maranalloor Grama Panchaya, pongummood, koovalasery P.O
51 Thiruvananthapuram G010804 Malayinkeezh Malayinkeezhu Grama Panchayat Office, Malayinkeezhu P.O, Pin 695571
52 Thiruvananthapuram G010805 Vilappil Vilappil Gramapanchayat Office, Peyad, Peyad PO, Pin 695573
53 Thiruvananthapuram G010806 Vilavoorkkal Vilavoorkal Grama Panchayat, Pottayil, Malayinkeezh , Pin -695571
54 Thiruvananthapuram G010807 Kalliyoor KALLIYOOR GRAMAPANCHAYAT, KALLIYOOR, KALLIYOOR.P.O, PIN -695042
55 Thiruvananthapuram G010901 Perumkadavila Perumkadavila GramaPanchayat, Perumkadavila P O-695124
56 Thiruvananthapuram G010902 Kollayil KOLLAYIL GRAMA PANCHAYATH DHANUVACHAPURAM, DHANUVACHAPURAM P O,pIN-695 503
57 Thiruvananthapuram G010903 Ottasekharamangalam OTTASEKHARAMANGALAM GRAMAPANCHAYATH,OTTASEKHARAMANGALAM PO ,PIN695125
58 Thiruvananthapuram G010904 Aryancode Aryancode Gramapanchayath, Ottasekharamangalam Po , Pin -695125
59 Thiruvananthapuram G010905 Kallikkadu Kallikkadu Gramapanchayat,Neyyardam.P.O,Pin-695572
60 Thiruvananthapuram G010906 Kunnathukal Kunnathukal Grama Panchayat, Kunnathukal Karakonam P.O, Pin:695504
61 Thiruvananthapuram G010907 Vellarada VELLARADA GRAMA PANCHAT,VELLARADA,PANACHAMOODU P.O.
62 Thiruvananthapuram G010908 Amboori AMBOORI GRAMA PANCHAYAT ,AMBOORI ,AMBOORI P.O - 695505
63 Thiruvananthapuram G011001 Athiyannoor KAMUKINCODE, KODANGAVILA P.O, PIN-695123
64 Thiruvananthapuram G011002 Kanjiramkulam Kanjiramkulam Grama Panchayat,Kanjiramkulam PO,Pin 695524
65 Thiruvananthapuram G011003 Karumkulam Karumkulam Grama Panchayath, Karumkulam, Puthiyathura Pin-695526
66 Thiruvananthapuram G011004 Kottukal KOTTUKAL GRAMA PANCHAYATH, KOTTUKAL, KOTTUKAL P O , TVM-695501
67 Thiruvananthapuram G011005 Venganoor venganoor panchayat,venganoor PO Pin 695523
68 Thiruvananthapuram G011101 Chenkal Chenkal Grama Panchayat, Udiyankulangara, Amaravila.P.O pin 695122
69 Thiruvananthapuram G011102 Karode Karode Grama Panchayat, Karode, KLarode P O Pin 695506
70 Thiruvananthapuram G011103 Kulathoor Kulathoor Grama Panchayat, Uchakkada.P.O, PIN 695506
71 Thiruvananthapuram G011104 Parassala parassala gramapanchayat,parassala p.o pin:695502
72 Thiruvananthapuram G011105 Thiruppuram Thirupuram Gramapanchayat, Thirupuram.P.O, pin-695133
73 Thiruvananthapuram G011106 Poovar Grama Panchayat,Poovar,Trivandrum,Kerala,695525
74 Kollam G020101 Oachira Oachira Grama Panchayat,Oachira.P.O,Pin.690526
75 Kollam G020102 Kulasekharapuram Kulasekharapuram GramaPanchayat, Adinadu North P.O, Karunagappally., Pin.690542
76 Kollam G020103 Clappana CLAPPANA GRAMAPANCHAYAT,VARAVILA P O KOLLAM,PIN:690528
77 Kollam G020104 Thazhava Thazhava Grama Panchayath,SRPM P.O ,Thazhava ,Pin 690539,Karunagappally,Kollam
78 Kollam G020105 Alappad Alappad GramaPanchayath,Alappad,CheriyazheekalP.O,Pin-690573,Karunagapally,Kollam (Dist)
79 Kollam G020106 Thodiyoor Thodiyoor Gramapanchayat ,Thodiyoor P.O,Pin 690523,Karunagappally,Kollam
80 Kollam G020201 Sasthamcotta Sasthamcotta GramaPanchayat Office, Sasthamcotta P.O, Kollam,Pin-690521
81 Kollam G020202 West Kallada West Kallada Gramapanchayat, Vilanthara PO, Sasthamcotta PO pin-690521
82 Kollam G020203 Sooranad South Sooranadu south Gramapanchayat, Patharam P.O, Pin : 690522
83 Kollam G020204 Poruvazhy Poruvazhy Gramapanchayt,Ambalathumbhagom P.O,Poruvazhy,Kollam Pin-690520
84 Kollam G020205 Kunnathur Kunnathoor Gramapanchayat,Kunnathoor East PO, Kollam,Pin-690540
85 Kollam G020206 Sooranad North Sooranad North Grama Panchayat,Padinjattakizhaku,Sooranad North Po,pin-690561
86 Kollam G020207 Mynagappally Mynagappally Gramapanchayat,Mynagappally (PO),Kollam(dt),PIN-690519
87 Kollam G020301 Ummannur Ummannoor Grama Panchayat, Ummannoor P.O, Kollam Dist.
88 Kollam G020302 Vettikkavala Vettikkavala Gramapanchayat, Vettikkavala .P.O, , Kollam dist
89 Kollam G020303 Melila Melila Gramapanchayat, Chengamanadu P.O, Kottarakara, Kollam Pin 691557
90 Kollam G020304 Mylam Mylom Grama Panchayat, Mylom.P.O, Kottarakara Pin-691560
91 Kollam G020305 Kulakkada Kulakkada Gramapanchayat,Mavady P.O,Puthur,Kollam(dist) ,Pin-691507
92 Kollam G020306 Pavithreswaram pavithreswaram grama panchayat,karimpinpuzha po,pin 691507
93 Kollam G020401 Vilakudy Vilakudy Gramapanchayat,Kunnicode P.O,Kunnicode,Kollam(dt),Pin-691508
94 Kollam G020402 Thalavoor Thalavoor Gramapanchayath,Randalummoodu,Thalavoor P.O,691508
95 Kollam G020403 Piravanthur Piravanthoor Grama Panchayat, Vettithitta P.O., Piravanthoor, Kollam (dist)- 689696
96 Kollam G020404 Pattazhi Vadakkekara Pattazhyvadakkekkara GramaPanchayath,Nedumon(VIA)Chelikuzhy P O,691556
97 Kollam G020405 Pattazhi Pattazhy Grama Panchayat, Pattazhy P.O, Kollam-691522
98 Kollam G020406 Pathanapuram Pathanapuram Grama Panchayat, Pathanapuram P. O, Kollam( Dist), Pin- 689695
99 Kollam G020501 Kulathupuzha Kulathupuzha Grama Panchayat,Kulathupuzha .P.O,pin-691310
100 Kollam G020502 Yeroor yeroor grama panchayath,Yeroor,Yeroor P O 691312
101 Kollam G020503 Alayamon Alayamon Grama Panchayat, Meenkulam, Channapetta.P.O PIN-691311
102 Kollam G020504 Anchal Anchal Grama Panchayat, Anchal P O, Anchal-691306
103 Kollam G020505 Edamulakkal Edamulackal Grama Panchayat, Edamulackal P O, Kollam, Pin - 691306
104 Kollam G020506 Karavaloor Karavaloor Grama Panchayat.Mathra.P.O,Punalur-691333
105 Kollam G020507 Thenmala Thenmala Gramapanchayat,Thenmala.Thenmala P.O,691308
106 Kollam G020508 Ariencavu O/O the Aryankavu Grama Panchayath,kazhuthurutty P.O-691309
107 Kollam G020601 Veliyam Veliyam rama Panchayath, Odanavattom.P.O,691512
108 Kollam G020602 Pooyappally Pooyappally Grama Panchayat,Pooyappally P.O, 691537
109 Kollam G020603 Kareepra Kareepra Gramapanchayat office,Kareepra ,Kuzhimathicadu po,691509
110 Kollam G020604 Ezhukone Ezhukone Grama panchayat, Ezhukone P.O
111 Kollam G020605 Neduvathur Neduvathoor Grama Panchayath, Neeleswaram P.O, Neduvathoor Pin:691505
112 Kollam G020701 Perinad Perinad Grama Panchayat Office, Chemmakkad P.O, Perinad - 691601
113 Kollam G020702 Kundara Kundara Grama panchayat, kundara P.O, kollam-691501
114 Kollam G020703 Kizhakkekallada O/O East Kallada Grama Panchayat East Kallada .P.O Kollam 691502
115 Kollam G020704 Perayam Perayam grama panchayat,Mulavana P.O,Kollam-691503
116 Kollam G020705 Muntrothuruthu Munroethuruthu Grama Panchayth , Munroethuruthu PO, Kollam , Pin-691502
117 Kollam G020706 Panayam PANAYAM GRAMA PANCHAYAT, THANNIKKAMUKK, PERINAD P O , KOLLAM, PIN-691601
118 Kollam G020708 Thrikkaruva Thrikkaruva Gramapanchayat, Thrikkaruva, Kanjaveli.p.o, kollam 691602
119 Kollam G020801 Thekkumbhagom Thekkumbhagom Grama Panchayat, Chavara South P O, Kollam, 691584
120 Kollam G020802 Chavara Chavara Gramapanchayat, Chavara.P.O, Kollam 691583
121 Kollam G020803 Thevalakkara Thevalakkara Gramapanchayat,Thevalakkara P.O,Kollam,Pin-690524
122 Kollam G020804 Panmana Panmana Grama Panchayath, Edapallycotta P.O, Chavara Pin 691583
123 Kollam G020805 Neendakara Neendakara Grama Panchayat,Neendakara P.O,Kollam- 691582
124 Kollam G020901 Mayyanad Mayyanad Grama Panchayath,Mayyanad PO ,Kollam 691303
125 Kollam G020902 Thrikkovilvattom mukhathala p.o , kollam - 691577
126 Kollam G020903 Kottamkara Kottamkara Grama Panchayat, Kuttichira, TKMC PO, Kollam, Pin - 691005.
127 Kollam G020904 Elampalloor Elampalloor gramapanchayat,elampalloor,kundara, Pin 691501
128 Kollam G020905 Nedumpana Nedumpana Grama Panchayat , Nedumpana P O , Kollam , Pin 691576
129 Kollam G021001 Poothakkulam Poothakulam Grama Panchayath, Poothakulam (PO) , Paravoor, 691302
130 Kollam G021002 Kalluvathukkal Kalluvathukkal Grama Panchayat ,Kalluvathukkal Po kollam pin 691578
131 Kollam G021003 Chathannur Chathannoor Grama Panchayath, Chathannoor (P.O), Kollam - 691572
132 Kollam G021004 Adichanalloor Adichanalloor Grama Panchayath Adichanalloor (P.O) kollam 691 578
133 Kollam G021005 Chirakkara chirakkara gramapanchayath, chirakkarathazham p.o,kollam691578
134 Kollam G021101 Chithara Chithara Gramapanchayat office, Kizhakkumbhagam, Chithara p o, Kollam(dis), pin.691559
135 Kollam G021102 Kadakkal Kadakkal Grama Panchayat Office, Kadakkal (P.O), Kollam (Dist), Pin - 691536
136 Kollam G021103 Chadayamangalam Chadayamangalam Gramapanchayat Office, Chadayamangalam P.O kollam 691534
137 Kollam G021104 Ittiva Ittiva Grama Panchayat Office, Vayyanam P.O, Ayoor, Kollam-691533
138 Kollam G021105 Velinallur Velinalloor Grama Panchayat Office, Oyoor P.O, Kollam-691510
139 Kollam G021106 Elamadu Elamadu Gramapanchayat Office, Elamadu P.O, Kollam 691533
140 Kollam G021107 Nilamel Nilamel Grama Panchayath office,Nilamel.P.O,Kollam(Dist),Pin-691535
141 Kollam G021108 Kummil Kummil GramaPanchayat Office,Kummil P.O Kollam 69 PIN 691536
142 Pathanamthitta G030101 Anicadu Anicadu Gramapanchayat, Noorommavu P.O, Mallappally, PIN 689589
143 Pathanamthitta G030102 Kaviyoor Kaviyoor Grama Panchayat Office,Kaviyoor P.O.Pathanamthitta PIN 689582
144 Pathanamthitta G030103 Kottanadu Kottanad Gramapanchayat,Kottanad P.O,Vrindavanam,Pathanamthitta Dist-689615
145 Pathanamthitta G030104 Kottangal Kottangal Grama Panchayat ,Kulathur P.O ,Vaipur ,Pathanamthitta Dist 689588
146 Pathanamthitta G030105 Kallooppara Kallooppara Grama Panchayat,Kallooppara P.O Thiruvalla-689583
147 Pathanamthitta G030106 Kunnathanam Kunnamthanam Grama Panchayat Office, Kunnamthanam P.O Mallappally,Pathanamthitta, Pin : 689 581
148 Pathanamthitta G030107 Mallappally Mallappally GramaPanchayath,Mallappally West P O,Mallappally, Pathanamthitta
149 Pathanamthitta G030201 Kadapra niranam p o , Thiruvalla, 689621
150 Pathanamthitta G030202 Kuttoor Kuttoor Gramapanchayat,Kuttoor P.O,Thiruvalla-689106
151 Pathanamthitta G030203 Niranam Niranam gramapanchayat , Niranam P o, Tiruvalla.689621
152 Pathanamthitta G030204 Nedumpuram Nedumpuram Grama Panchayat, Podiyadi P. O., Thiruvalla - 689110
153 Pathanamthitta G030205 Peringara Peringara gramapanchayat,Peringara PO,Thiruvalla,689108
154 Pathanamthitta G030301 Ayiroor Ayroor Grama Panchayat,Ayroor South P.O,Pin:689611
155 Pathanamthitta G030302 Eraviperoor Eraviperoor Grama Panchayat, Kozhimala P.O, 689541
156 Pathanamthitta G030303 Koipuram Koipuram Grama Panchayat,Pullad P.O,Thiruvalla,Pin:689548
157 Pathanamthitta G030304 Thottapuzhassery THOTTAPUZHASSERY GRAMA PANCHAYAT,MARAMON P.O.,689649
158 Pathanamthitta G030305 Ezhumattoor Ezhumattoor Gramapanchayat,Thelliyoor.P.O,Vennikkulam,Pathanamthitta 689544
159 Pathanamthitta G030306 Puramattom Puramattom Gramapanchayat, Puramattom .P.O, Pathanamthitta 689543
160 Pathanamthitta G030401 Omallur Omalloor Grama Panchayat, Omalloor P.O, Pathanamthitta, Pin 689647
161 Pathanamthitta G030402 Chenneerkara Chenneerkara Grama Panchayat, Oonnukal P.O, Pathanamthitta, 689647
162 Pathanamthitta G030403 Elanthoor Elanthoor Grama Panchayat,Elanthoor P.O, Pathanamthitta,689643
163 Pathanamthitta G030404 Cherukole Cherukole Grama Panchayat Katoor PO Kozhencherry-689650
164 Pathanamthitta G030405 Kozhencherry kozhencherry Grama Panchayat, kozhencherry P.O., Pathanamthitta. pin- 689641
165 Pathanamthitta G030406 Mallapuzhassery Mallappuzhassery Grama Panchayat,Punnakkadu P.O,Karthavyam,Pin-689652
166 Pathanamthitta G030407 Naranganam Naranganam Gramapanchayat,Naranganam P O,Pathanamthitta,689642
167 Pathanamthitta G030501 Ranni Pazhavangadi Pazhavangadi Grama panchayat pazhavangadi P.O ranny 689673
168 Pathanamthitta G030502 Ranni Ranni Grama Panchayath Ranni P O Pathanamthitta 689672
169 Pathanamthitta G030503 Ranni Angadi Ranni Angadi Grama Panchayat, Angadi PO, Pathanamthitta 689674
170 Pathanamthitta G030504 Ranni Perunad Ranni Perunad Grama Panchayath Perunad PO 689711
171 Pathanamthitta G030505 Vadasserikkara Vadasserikkara Grama Panchayat, Vadasserikkara PO, Pathanamthitta, Pin: 689662
172 Pathanamthitta G030506 Chittar Chittar Grama panchayat,chittar P O,Pathanamthitta
173 Pathanamthitta G030507 Seethathodu Seethathode Gramapanchayat,Seethathode P O,Seethathode,Pathanamthitta,689667
174 Pathanamthitta G030508 Naranammoozhy Naranammoozhy Gramapanchayat, Naranammoozhy P O, Athikkayam, Pathanamthitta, 689711
175 Pathanamthitta G030509 Vechuchira Vechoochira Grama Panchayat, Kunnam-Vechoochira P.O,Pathanamthitta ,686511
176 Pathanamthitta G030601 Konni Konni Grama panchayat, Konni PO, Pathanamthitta PIN 689691
177 Pathanamthitta G030602 Aruvapulam Aruvappulam Grama Panchayat, Aruvappulam P O, Konni 689691
178 Pathanamthitta G030603 Pramadom Pramadom Gramapanchayat,Lakkoor, Mallassery P.O, Pathanamthitta 689646
179 Pathanamthitta G030604 Mylapra Mylapra Grama Panchayat,Mylapra Town P.O.Pathanamthitta 689678
180 Pathanamthitta G030605 Vallicode Vallicode Grama Panchayat, Vallicode PO, Pathanamthitta.-689648
181 Pathanamthitta G030606 Thannithodu Thannithodu Grama Panchayat,Thannithodu.p.o,689699
182 Pathanamthitta G030607 Malayalapuzha Malayalapuzha Grama Panchayat,Malayalapuzha, Thazham P.O,689666
183 Pathanamthitta G030701 Pandalam Thekkekara Thattayil P O, Parappetty, Adoor, Pathanamthitta - 691525
184 Pathanamthitta G030702 Thumpamon Thumpamon Grama Panchayat, Thumpamon P O, Pathanamthitta (Dist) 689502
185 Pathanamthitta G030704 Aranmula Aranmula Gramapanchayat, Edayaranmula west P.O, Aranmula, Pathanamthitta(Dist)-689532
186 Pathanamthitta G030705 Mezhuveli Mezhuveli Gramapanchayat, Elavumthitta P O., Nediyakala, Pathanamthitta - 689625
187 Pathanamthitta G030706 Kulanada Kulanada Grama Panchayat, Kulanada P.O.,Pathanamthitta-689503
188 Pathanamthitta G030801 Enadimangalam Enadimangalam gramapanchayath,Elamannoor P O,Pathanamthitta-691524
189 Pathanamthitta G030802 Erathu Erath Grama Panchayath,Vadakkadathukavu P.O,Adoor
190 Pathanamthitta G030803 Ezhamkulam Ezhamkulam Grama Panchayat, Ezhamkulam, Parakode P.O, Pathanamthitta(Dist.)
191 Pathanamthitta G030804 Kadampanadu Kadampanad Grama Panchayat,Kadampanad South.P.O,Pathanamthitta (Dist)- 691553
192 Pathanamthitta G030805 Kalanjoor Kalanjoor Grama Panchayat Office, Kalanjoor P.O, Kalanjoor Pin- 689694
193 Pathanamthitta G030806 Kodumon Kodumon Grama Panchayat, Kodumon.P.O, Pathanamthitta(Dist)-691555
194 Pathanamthitta G030807 Pallickal Pallickal Gramapanchayat,Pazhakulam P.O,Pathanamthitta(Dist)-691554
195 Alappuzha G040101 Arookutty Arookutty Grama Panchayat,Arookutty P.O, Cherthala,Alappuzha District- Pin-688535
196 Alappuzha G040102 Chennampallippuram Chennam Pallippuram Grama Panchayat,Pallippuram.P.O,Alappuzha District-688541
197 Alappuzha G040103 Panavally Panavally Grama Panchayath,Panavally P.O,Cherthala,Alappuzha District-PIN 688526
198 Alappuzha G040104 Perumbalam Perumbalam grama panchayat, Perumbalam P.O, Cherthala,Alappuzha District--688570
199 Alappuzha G040105 Thaicattussery Thycattussery Grama Panchayat, Thycattussery P.O, Alappuzha District- 688528
200 Alappuzha G040201 Vayalar Vayalar Grama Panchayat, Vayalar P O, Cherthala, Alappuzha District- Pin 688536
201 Alappuzha G040202 Pattanakkad Pattanakkad Grama Panchayath , Pattanakkad P.O Cherthala, Alappuzha District- -688 531
202 Alappuzha G040203 Thuravoor Thuravoor Grama Panchayat, Thuravoor P.O, Cherthala, Alappuzha District-688532
203 Alappuzha G040204 Kuthiathodu Kuthiathode Grama Panchayat, Thuravoor.P.O, Cherthala,Alappuzha District--688532
204 Alappuzha G040205 Kodamthuruthu Kodamthuruth Grama Panchayath, Kuthiathode P. O, Cherthala,Alappuzha District--688533
205 Alappuzha G040206 Ezhupunna Ezhupunna Grama Panchayat, Eramalloor.P.O, Cherthala,Alappuzha District- 688537
206 Alappuzha G040207 Aroor Aroor Grama Panchayat, Aroor.P.O, Cherthala,Alappuzha District- -688534
207 Alappuzha G040301 Mararikulam North Mararikulam North Grama Panchayat, S.L.Puram P.O, Alappuzha District-688523
208 Alappuzha G040302 Kanjikuzhi Kanjikuzhy Grama Panchayat , S N Puram P.O Alappuzha District--688582
209 Alappuzha G040303 Thanneermukkam Thanneermukkom Grama Panchayat,Thanneermukkom P.O,Cherthala,Alappuzha District-688527.
210 Alappuzha G040304 Cherthala South Cherthala South Grama Panchayat,Cherthala South P.O,Alappuzha District-688552
211 Alappuzha G040305 Kadakkarappally Kadakkarappally Grama Panchayat, Kadakkarappally. P.O, Cherthala,Alappuzha District--688529
212 Alappuzha G040401 Aryad Aryad Grama Panchayath, Avalookkunnu, P O, South Aryad, Alappuzha District- 688006
213 Alappuzha G040402 Mannanchery Mannancherry Grama Panchayat, Mannancherry P O, Alappuzha District-688538
214 Alappuzha G040403 Mararikulam South Mararikulam South Grama Panchayath, Kattoor P.O, Kalavoor, Alappuzha District- 688546
215 Alappuzha G040404 Muhamma Muhamma Grama Panchayath, Muhamma P.O, Alappuzha District- 688525
216 Alappuzha G040501 Purakkad Purakkad Grama Panchayath, Purakkad P.O, Alappuzha District-688 561.
217 Alappuzha G040502 Ambalapuzha South Ambalapuzha South Grama Panchayath, Ambalapuzha P.O,Alappuzha District--688561
218 Alappuzha G040503 Ambalapuzha North Ambalappuzha North Grama Panchayat,Neerkkunam,T.D.M.C.P.O,Alappuzha District-688005
219 Alappuzha G040504 Punnapra South Punnapra South Grama Panchayath,Punnappra P.O, Alappuzha District--688004
220 Alappuzha G040505 Punnapra North Punnapra North Grama Panchayat,Punnapra North P.O,Alappuzha District- 688014
221 Alappuzha G040601 Thalavadi Thlavady Grama Panchayat, Thalavady. P. O, Alappuzha District-689572
222 Alappuzha G040602 Edathua Edathua Grama Panchayath, Edathua P.O, Alappuzha District- 689573
223 Alappuzha G040603 Thakazhi Thakazhy Grama Panchayat, Thakazhy P O, Thakazhy,Alappuzha District- 688562
224 Alappuzha G040604 Nedumudi Nedumudy Grama Panchayath,Champakulam P.O,Alappuzha District-688505
225 Alappuzha G040605 Champakulam Champakulam Grama Panchayat, Moncompu Thekkekara.P.O ,Alappuzha District- 688503
226 Alappuzha G040606 Kainakary Kainakary Grama panchayath, Kainakary P.O, Alappuzha District- 688501
227 Alappuzha G040701 Muttar Muttar Grama Panchayat, Muttar P O, Alappuzha District-689574
228 Alappuzha G040702 Veliyanad Veliyanad Grama Panchayath, Veliyanad P.O,Alappuzha District- 689590
229 Alappuzha G040703 Neelamperoor Neelamperoor Grama Panchayat ,Eara PO, Neelamperoor,, Alappuzha District- 686534
230 Alappuzha G040704 Kavalam Kavalam Grama Panchayat Office, Kavalam.P.O, Alappuzha District- 688506
231 Alappuzha G040705 Pulinkunnu Pulincunnoo Grama Panchayat, Pulincunnoo P.O, Alappuzha District--688504
232 Alappuzha G040706 Ramankari Ramankary Grma Panchayat, Ramankary P.O,Alappuzha District- 689595
233 Alappuzha G040801 Mulakuzha Mulakkuzha Grama Panchayat, Mulakuzha P O, Chengannur, Alappuzha- 689505
234 Alappuzha G040802 Venmony Venmony Grama Panchayath,Venmony P.O,Alappuzha District- 689509
235 Alappuzha G040803 Cheriyanad Cheriyanad Grama panchayath, Cheriyanad P.O, Alappuzha District-689511.
236 Alappuzha G040804 Ala Ala Grama Panchayat,Pennukkara P O, Chengannur, Alappuzha District- 689520
237 Alappuzha G040805 Puliyoor Puliyoor Grama Panchayath,Puliyoor P.O, Alappuzha District-689510
238 Alappuzha G040806 Budhanur Budhanoor Grama Panchayat, Ennakkad P.O, Chengannur, Alappuzha District- 689624
239 Alappuzha G040807 Pandanad Pandanad Grama Panchayat, Pandanad P.O, Chengannur, Alappuzha District - 689506
240 Alappuzha G040808 Thiruvanvandur Thiruvanvandoor Grama Panchayat, Thiruvanvandoor P.O, Chengannur, Alappuzha District- 689109
241 Alappuzha G040901 Karthikappally Karthikappally Gramapanchayat, Karthikappally P.O, Alappuzha District- 690517
242 Alappuzha G040902 Thrikkunnapuzha Thrikkunnappuzha Grama panchayat ,Thrikkunnappuzha PO ,Harippad ,Alappuzha District- 690515
243 Alappuzha G040903 Kumarapuram Kumarapuram Grama Panchayat Office,Kumarapuram P O,Alappuzha District- PIN 690548
244 Alappuzha G040904 Karuvatta Karuvatta Grama Panchayath Panchayath, Karuvatta.P.O,Alappuzha District-690517
245 Alappuzha G040906 Pallippad Pallippad Gramapanchayat Office Pallippad P.O, Alappuzha District- 690512
246 Alappuzha G040907 Cheruthana Cheruthana Grama Panchayath,Cheruthana P.O, Haripad, Alappuzha District-690517
247 Alappuzha G040908 Veeyapuram Veeyapuram Grama Panchayath.Veeyapuram P.O.Harippad, Alappuzha District- 690514
248 Alappuzha G041001 Mavelikkara Thekkekara Mavelikara Thekkekkara Grama Panchayat,Pallarimangalam P.O Mavelikara,Alappuzha District-PIN:690107
249 Alappuzha G041002 Chettikulangara Chettikulangara Grama Panchayat,Chettikulangara P.O,Alappuzha District-690106
250 Alappuzha G041003 Chennithala Thriperumthura Chennithala Thripperumthura Grama Panchayath,Chennithala P.O,Mavelikara,Alappuzha District- PIN 690105
251 Alappuzha G041004 Thazhakara Thazhakkara Grama Panchayat, Kallimel P.O, Mavelikara,Alappuzha District-PIN - 690570
252 Alappuzha G041005 Mannar Mannar Grama Panchayat Office, Mannar P.O Mannar, Alappuzha District- 689623
253 Alappuzha G041101 Nooranad Nooranad GramaPanchayat, Padanilam. P. O,Nooranad, Alappuzha District- 690529,
254 Alappuzha G041102 Vallikunnam Vallikunnam Grama Panchahyath, Vallikunnam P.O,Alappuzha District- 690501
255 Alappuzha G041103 Bharanikavu Bharanikkavu Grama Panchayath,Pallikkal P.O, Kayamkulam via,, Alappuzha District,PIN- 690503
256 Alappuzha G041104 Mavelikara Thamarakulam Mavelikkara Thamarakkulam Grama Panchayath, Thamarakkulam P.O,Alappuzha District-690530
257 Alappuzha G041105 Chunakkara Chunakara Grama Panchayat, Chunakara P.O,Alappuzha District- 690534
258 Alappuzha G041106 Palamel Palamel Grama Panchayat,Nooranad P.O,Alappuzha District-690504
259 Alappuzha G041201 Pathiyoor Pathiyoor Grama Panchayath,Keeikkadu.P.O,Alappuzha District-PIN-690508
260 Alappuzha G041202 Kandalloor Kandalloor Grama Panchayat, Kandalloor.P.O, Alappuzha District--690535
261 Alappuzha G041203 Cheppad Cheppad Grama Panchayath,Cheppad P.O, Alappuzha District--690507
262 Alappuzha G041204 Muthukulam Muthukulam Grama Panchayath, Muthukulam P.O, Alappuzha District-690506
263 Alappuzha G041205 Arattupuzha Arattupuzha Grama Panchayat,Arattupuzha.P.O, Alappuzha District-690535
264 Alappuzha G041206 Krishnapuram Krishnapuram Grama Panchayat , Krishnapuram P.O , Alappuzha District-, PIN 690533
265 Alappuzha G041207 Devikulangara Devikulangara Grama Panchayat, Puthupally P.O, Kayamkulam, Alappuzha District-690527
266 Alappuzha G041208 Chingoli Chingoli Grama Panchayat, Chingoli P.O, Alappuzha District- 690532
267 Kottayam G050101 Thalayazham Thalayazham Gramapanchayat Office, Thalayazham P.O, Vaikom, Kottayam Pin.686607
268 Kottayam G050102 Chempu Chempu GramaPanchayath Brahmamangalam P.O KottayamDistrict Pin 686605
269 Kottayam G050103 Maravanthuruthu Maravanthuruthu Grama panchayat,Maravanthuruthu P O,Vaikom,Kottayam District-686608
270 Kottayam G050104 TV Puram T.V.Puram Gramapanchayat,T.V.Puram.P.O,Vaikom,Kottayam District-Pin:686606
271 Kottayam G050105 Vechoor Vechoor Grama Panchayat,Kudavechoor P.O,Vaikom,Kottayam(Dist),Pin-686144
272 Kottayam G050106 Udayanapuram Udayanapuram Grama Panchayath,Padinjarekkara P.O,Vaikom,Kottayam(dist)-686146
273 Kottayam G050201 Kaduthuruthy Kaduthuruthy Grama Panchayat , Kaduthuruthy P O, Kottayam Pin- 686604
274 Kottayam G050202 Kallara Kallara(Vaikom) Grama Panchayat ,KallaraSouth P O,Kottayam Pin-686611
275 Kottayam G050203 Mulakulam Mulakulam Grama Panchayat, Peruva P.O, Kottayam, Pin : 686610
276 Kottayam G050204 Njeezhoor Njeezhoor Grama Panchayat, Njeezhoor P.O, Kottayam-686612
277 Kottayam G050205 Thalayolaparambu Thalayolaparambu Grama Panchayat , Thalayolaparambu.P.O, 686605
278 Kottayam G050206 Velloor Velloor Gramapanchayat, Mevelloor.P.O, Velloor, PIN-686609
279 Kottayam G050302 Aimanam Aymanam Gramapanchayat, Aymanam P O, Kottayam 686015
280 Kottayam G050303 Athirampuzha The Athirampuzha Gramapanchayat,Athirampuzha P O,Kottayam 686562
281 Kottayam G050304 Arpookara Arpookara Grama Panchayat, Villoonni P O, Kottayam 686008
282 Kottayam G050305 Neendoor Neendoor Grama Panchayat, Neendoor PO, Kottayam - 686601
283 Kottayam G050306 Kumarakom kumarakom grama panchayat,kumarakom p o,kottayam -686563
284 Kottayam G050307 Thiruvarpu Thiruvarppu Gramapanchayat, Kiliroor North P.O., Kottayam-686020
285 Kottayam G050401 Kadaplamattom Kadaplamattom Grama Panchayat, Kadaplamattom PO, Kottayam District - 686571
286 Kottayam G050402 Marangattupally Marangattupilly Gramapanchayat, Marangattupilly P.O, Kottayam - 686635
287 Kottayam G050403 Kanakkari Kanakkary Gramapanchayat , Vempally P.O , Kottayam 686633
288 Kottayam G050404 Veliyannoor Veliyannoor Grama Panchayat, Veliyannoor P O, Kottayam-686634
289 Kottayam G050405 Kuravilangad Kuravilangad Grama Panchayat, Kuravilangad P.O, Kottayam District- 686633
290 Kottayam G050406 Uzhavoor Uzhavoor Grama Panchayat,Uzhavoor PO Kottayam 686634
291 Kottayam G050407 Ramapuram Ramapuram Gramapanchayat, Ramapuram Bazar P O, Kottayam-686576
292 Kottayam G050408 Manjoor Manjoor Grama Panchayat, Manjoor P O, Kottayam - 686603
293 Kottayam G050501 Bharananganam BHARANANGANAM GRMA PANCHAYAT, BHARANANGANAM P.O. KOTTYAYAM-686578
294 Kottayam G050502 Karoor Karoor Grama Panchayt,Karoor Ponadu P.O,Kottayam-686574
295 Kottayam G050503 Kozhuvanal Kozhuvanal Grama Panchayat, Kozhuvanal P. O., Kottayam-686573
296 Kottayam G050504 Kadanad Kadanad Grama Pamnchayat, Kadanad P.O, Kadanad PO, Kottayam District - 686653
297 Kottayam G050505 Meenachil Meenachil Grama Panchayat, Edamattom P.O, Kottayam District, 686578
298 Kottayam G050506 Mutholy Mutholy gramapanchayat,Mutholy P.O ,kottayam DT.686573
299 Kottayam G050601 Melukavu Melukavu Gramapanchayat,Melukavumattom p.o Kottayam ,686652
300 Kottayam G050602 Moonilavu Moonnilavu Grama Panchayat,Moonnilavu P.O, Kottayam 686586
301 Kottayam G050603 Poonjar Poonjar Grama Panchayat, Poonjar P O, Kottayam (Dt) 686581
302 Kottayam G050605 Poonjar Thekkekara Poonjar Thekkekara Grama Panchayat ,Poonjar Thekkekara PO, Kottayam (Dt)686582
303 Kottayam G050606 Thalappalam Thalappalam Gramapanchayat,Plassanal P.O.,Pin-686579, Kottayam (Dt)
304 Kottayam G050607 Teekoy Teekoy GramaPanchayat, Teekoy P O, Pin-686850, Kottayam
305 Kottayam G050608 Thalanad Thalanad Grama Panchayat , Thalanad P.O,Kottayam Pin 686580
306 Kottayam G050609 Thidanad Thidanadu Grama Panchayat,Thidanadu P O, Kottayam Dt, Pin 686123
307 Kottayam G050701 Akalakunnam Akalakunnam Grama Panchayat, Manalunkal P O, Kottayam Dt, Pin 686503
308 Kottayam G050702 Elikulam Elikulam Grama Panchayat, Koorali P.O, Kottayam Dist., Pin 686522
309 Kottayam G050703 Kooroppada Kooroppada Gramapanchayat Office ,Kooroppada P.O , Kottayam 686502
310 Kottayam G050704 Pampady Pampady Grama Panchayat Office, Pampady P. O, Kottayam, 686502
311 Kottayam G050705 Pallikkathode Pallickathodu Grama Panchayath office, Anikkadu.p.o. Kottayam686503
312 Kottayam G050706 Meenadom Meenadom Grama Panchayat Office, Meenadom P.O, Kottayam, Kerala -686516
313 Kottayam G050707 Kidangoor Kidangoor Grama Panchayat, Kidangoor P O, Kottayam, Pin- 686572
314 Kottayam G050708 Manarcad Manarcad Grama Panchayat,Manarcad P O,Kottayam ,Pin - 686019
315 Kottayam G050801 Ayarkkunnam Ayarkunnam GramaPanchayat Office, Ayarkunnam P.O, Kottayam ,Kerala Pin 686564
316 Kottayam G050802 Puthuppally Puthuppally Grama Panchayat,Puthuppally P O,Kottayam,Kerala Pin 686011
317 Kottayam G050803 Panachikkad Panachikad Grama Panchayat,Kuzhimattom P.O,Pin 686533,Kottayam
318 Kottayam G050804 Vijayapuram Vijayapuram Grama Panchayat, Vadavathoor P.O, Kottayam-686010.
319 Kottayam G050805 Kurichy Kurichy Grama Panchayat,Kurichy P O, Kottayam 686532
320 Kottayam G050901 Madappally Madappally Gramapanchayath,Mammoodu P.O, pin-686553, kottayam
321 Kottayam G050902 Paippad paippad Grama panchayath Nalukody p.o pin 686548 kottayam
322 Kottayam G050903 Thrikkodithanam Thrickodithanam Gramapanchayat, Thrickodithanam P.O, Changanacherry, Kottayama Dist, Kerala - 686105
323 Kottayam G050904 Vakathanam Vakathanam Grama Panchayat,Vakathanam PO,Changanacherry,Kottayam(Dist) Pin686538
324 Kottayam G050905 Vazhappally Vazhappally Grama Panchayath,Kurisummoodu P.O,Changanacherry,Kottayam Dist,Kerala 686104
325 Kottayam G051001 Chirakkadavu Chirakkadau GramaPanchayat Office, Ponkunnam P.O,Kottayam Dt. 686506
326 Kottayam G051002 Kangazha Kangazha Gramapanchayat , Kangazha PO, Pathanadu , Kottayam Dist , Kerala - 686541
327 Kottayam G051003 Nedumkunnam Nedumkunnam Gramapanchayat, Nedumkunnam P.O, Kottayam Dist, Kerala-686542
328 Kottayam G051004 Vellavoor Vellavoor Gramapanchayat Office, Manimala P.O, Kottayam, Kerala 686543
329 Kottayam G051005 Vazhoor Vazhoor Grama Panchayat, Vazhoor P O, Kottayam, Kerala 686504
330 Kottayam G051006 Karukachal Karukachal Grama Panchayat, Karukachal P O, Kottayam, Kerala Pin-686540
331 Kottayam G051101 Erumeli Erumely Gramapanchayat, Erumely P.O, Kottayam, Kerala, Pin:686509
332 Kottayam G051102 Kanjirappally Kanjirappally Grama Panchayath, Kanjirappally P O Kottayam, Pin : 686507
333 Kottayam G051103 Koottickal Koottickal Grama Panchayat Office, Koottickal P O, Kottayam Pin 686514
334 Kottayam G051104 Manimala Manimala Grama Panchayat,Karikkattoor P.O.,Kottayam,Pin-686544
335 Kottayam G051105 Mundakayam Mundakayam Grama Panchayat, Mundakayam P.O, kottayam Dt. 686513
336 Kottayam G051106 Parathode Parathodu Grama Panchayath,ParathoduP.O,Parathodu-Kottayama Dist.-686512
337 Kottayam G051107 Koruthode Koruthodu GramaPanchayat,Koruthodu P.O.,Kottayam Dt,PIN 686513
338 Idukki G060101 Adimaly Adimaly Grama Panchayat, Adimaly P.O., Idukki, PIN : 685561
339 Idukki G060102 Konnathady Konnathady Gramapanchayat, Konnathady P.O, Idukki, Pin 685563
340 Idukki G060103 Bisonvalley Bisonvalley Gama Panchayat , Pottankadu P O Bisonvalley, PIN 685564
341 Idukki G060104 Vellathooval Vellathooval Grama Panchayat, Vellathooval.P.O, Vellathooval, PIN : 685563
342 Idukki G060105 Pallivasal Pallivasal Grama Panchayat, 2nd MIle, Pallivasal PO, Idukki. PIN - 685565
343 Idukki G060201 Marayoor Marayoor Grama Panchayat, Puthachivayal, Marayoor.P.O, Idukki, pin: 685620
344 Idukki G060202 Munnar Munnar Grama Panchayat,Munnar Town, Munnar P.O, PIN 685612
345 Idukki G060203 Kanthalloor Kanthalloor Grama Panchayat,Kanthalloor, Kanthalloor P.O, PIN 685620
346 Idukki G060204 Vattavada vattavada Grama Panchayt, koviloor p o koviloor pin 685615
347 Idukki G060205 Santhanpara Santhanpara Grama Panchayat, Santhanpara P.O,Idukki, PIN-685619
348 Idukki G060206 Chinnakanal Chinnakanal Grama Panchayat, Chinnakanal.P.O., Idukki Dist., Pin-685618
349 Idukki G060207 Mankulam Mankulam Grama Panchayat, Mankulam P.O, Idukki Pin 685565
350 Idukki G060208 Devikulam Devikulam Grama Panchayat, Mattupetty.P.O, Mattupetty,pin:685616
351 Idukki G060209 Edamalakkudy Edamalakudi Grama Panchayat,Edamalakudi P O,Idukki Dist , pin : 685612
352 Idukki G060301 Pampadumpara Pampadumpara Grama Panchayat, Pampadumpara P O, Idukki PIN-685556
353 Idukki G060302 Senapathy Senapathy Grama Panchayat, Senapathy P.O., Idukki, Pin-685619
354 Idukki G060303 Karunapuram Karunapuram Grama Panchayat , koottar po ,idukki ,pin 685552
355 Idukki G060304 Rajakkad Rajakad Grama Panchayat, Rajakad P.O,Idukki, Pin 685566
356 Idukki G060305 Nedumkandam Nedumkandam Grama Panchayat, Nedumkandam P.O, Nedumkandam pin 685553
357 Idukki G060306 Udumbanchola Udumbanchola Grama Panchayat Udumbanchola P.O., Udumbanchola Pin 685554
358 Idukki G060307 Rajakumari Rajakumary Grama Panchayat, Rajakumary South P.O, Rajakumary, Pin 685619
359 Idukki G060401 Vannappuram Vannappuram Grama Panchayat,Vannappuram PO,Pin 685607
360 Idukki G060402 Udumbanoor Udumbannoor Grama Panchayat, Udumbannoor P.O, Pin 685595
361 Idukki G060403 Kodikulam Kodikulam Grama Panchayat,Kodikulam P O,Kodikulam,Pin-685 582
362 Idukki G060404 Alakkode Alakode Grama Panchayat,Alakode,Kalayanthani.P.O,PIN-685588
363 Idukki G060405 Velliyamattom Velliyamattom Grama Panchayat, Pannimattom P.O., Thodupuzha, Idukki Dist.pin-685588
364 Idukki G060406 Karimannoor Karimannoor Grama Panchayat Office,Karimannoor P O,Thodupuzha ,Idukki District,PIN:-685581
365 Idukki G060407 Kudayathoor Kudayathoor Gramapanchayat, Kudayathoor P.O, Idukki Dist.685590
366 Idukki G060501 Idukki Kanjikuzhy Idukki Kanjikuzhy Gramapanchayat,Kanjikuzhy P.O,Idukki Dist-685606
367 Idukki G060502 Vathikudy Vathikudy Grama Panchayat,Murickassery P.O,Murickassery,
368 Idukki G060503 Arakulam Arakulam Grama panchayat office , Moolamattom P.O, Idukki dist, Pin-685589
369 Idukki G060504 Kamakshy Kamakshy Grama Panchayat,Kamakshy P.O, Thankamany Idukki District,Pin-685609
370 Idukki G060505 Vazhathope Vazhathope Grama Panchayat Office, Tahdiyampadu P.O., Idukki Dist- Pin 685602
371 Idukki G060506 Mariyapuram Mariyapuram P.O Mariyapuram , Idukki (dt) 685602
372 Idukki G060602 Upputhara Upputhara Grama Panchayat, Upputhara P O Upputhara Idukki(dist) Kerala Pin. 685505
373 Idukki G060603 Vandanmedu Vandanmdu Grama Panchayat ,Vanadanmedu p.o Iduuki (dt) Kerala Pin 685551
374 Idukki G060604 Kanchiyar Kanchiyar Gramapanchayat , Kanchiyar P O , Idukki (Dist) , Pin 685514
375 Idukki G060605 Erattayar Erattayar Gramapanchayat, Erattayar P O, Idukki(Dt), Pin: 685514
376 Idukki G060606 Ayyappancoil Ayyappancoil Gramapanchayat, Ayyappancoil PO, Idukki(Dst) Pin. 685507
377 Idukki G060607 Chakkupallam Chakkupallam Grama Panchayat, Anakkara P.O, Anakkara, Idukki Dist., Pin-685512
378 Idukki G060701 Muttom Muttom Gramapanchayat, Muttom P.O, Idukki Dist. Pin- 685587
379 Idukki G060702 Kumaramangalam Kumaramangalam Grama Panchayath, Kumaramangalam P O, Thodupuzha , Idukki,Pin;685608
380 Idukki G060703 Edavetty Edavetty Gramapanchayat ,Edavetty P O Thodupuzha ,Idukki Pin 685588
381 Idukki G060704 Karimkunnam Karimkunnam Gramapanchayat,Karimkunnam P.O,Thodupuzha,Idukki,Pin:685586
382 Idukki G060705 Manakkad Manakkad Gramapanchayat, Puthupariyaram P.O ,Chittoor, Idukki, Pin-685608
383 Idukki G060706 Purapuzha Purapuzha Gramapanchayat. Vazhithala PO,Idukki(dst) Pin.685583
384 Idukki G060801 Peruvanthanam Peruvanthanam Gramapanchayat, Peruvanthanam P.O, Peruvanthanam , Pin - 685532
385 Idukki G060802 Kumily Kumily Grama Panchayat, Kumily P.O, Kumily, Pin-685509
386 Idukki G060803 Kokkayar kokkayar grama panchayat,kuttiplangad p o,idukki district,pin 686514
387 Idukki G060804 Peerumedu Peermade grama panchayath, peermade P O, idukki, pin 685531
388 Idukki G060805 Elappara Elappara Grama Panchayat,Elappara P.O,Idukki,PIN 685501
389 Idukki G060806 Vandiperiyar VANDIPERIYAR GRAMA PANCHAYAT OFFICE, VANDIPERIYAR.P.O, IDUKKI, PIN - 685533
390 Eranakulam G070101 Chendamangalam Chendamangalam Grama Panchayat, Chendamangalam P O, North Paravur, Ernakulam Pin - 683512
391 Eranakulam G070102 Kottuvally Kottuvally Grama Panchayat,Valluvally,Koonammavu P.O,Pin-683518,Ernakulam
392 Eranakulam G070103 Ezhikkara Ezhikkara Grama panchayat, Ezhikkara P.O, N.Paravur, Pin 683513, Ernakulam Dist
393 Eranakulam G070104 Vadakkekara Vadakkekara Grama Panchayat, Vadakkekara P O, N Paravur,Ernakulam, Pin: 683522
394 Eranakulam G070105 Chittattukara CHITTATTUKARA GRAMAPANCHAYAT,NEENDOOR, VADAKKEKKARA P O,N.PARAVUR,ERNAKULAM, PIN 683522
395 Eranakulam G070201 Karumalloor KARUMALLUR GRAMAPANCHAYAT, KARUMALLUR P. O.KARUMALLUR-683511
396 Eranakulam G070202 Varapuzha VARAPUZHA GRAMAPANCHAYAT, VARAPUZHA.P.O, VARAPUZHA, ERNAKULAM, PIN: 683517
397 Eranakulam G070203 Alangad Alangad Grama Panchayat, Neericode P.O, Alangad, Ernakulam Pin : 683511
398 Eranakulam G070204 Kadungallur KADUNGALLOOR GRAMA PANCHAYAT OFFICE , MUPPATHADAM P.O , PINCODE 683110 , ERNAKULAM
399 Eranakulam G070301 Mookkannur Mookkannoor Gramapanchayat, Mookkannoor P.O, Ernakulam Dist. Pin. 683577
400 Eranakulam G070302 Thuravoor Thuravoor Grama Panchayat, Thuravoor P.O., Thuravoor,Angamaly, PIN- 683572
401 Eranakulam G070303 Manjapra Manjapra GramaPanchayath,Manjapra P.O, Manjapra, Pin 683581
402 Eranakulam G070304 Karukutty Karukutty Gramapanchayat, Karukutty P.O , Neerolippara , Pincode-683576
403 Eranakulam G070305 Ayyampuzha Ayyampuzha grama panchayat, Ayyampuzha P.O, Pincode - 683581
404 Eranakulam G070306 Kanjoor Kanjoor Grama Panchayat, Kanjoor P.O, Pin: 683575,Ernakulam District
405 Eranakulam G070307 Kalady Kalady Gramapanchayath,Kalady P.O,Pin.683574,Ernakulam Dist.
406 Eranakulam G070308 Malayattoor Neeleswaram Malayattoor-Neeleeswaram Grama Panchayat, Neeleeswaram P.O, Pin-683574, Ernakulam
407 Eranakulam G070401 Asamannoor Asamannoor Grama Panchayat , Asamannoor P.O , Odakkali,Pin -683549
408 Eranakulam G070402 Mudakuzha Mudakuzha Grama Panchayat, Mudakuzha P.O, Vengoor via. Pin 683546, Ernakulam
409 Eranakulam G070403 Vengoor Vengoor GramaPanchayat, Vengoor P. O, Pin-683546, Ernakulam District
410 Eranakulam G070404 Rayamangalam Rayamangalam Grama Panchayat,Rayamangalam.P.O.,Pin-683545
411 Eranakulam G070405 Koovappady Koovappady Grama Panchayat,Koovappady P.O,Perumbavoor-683544
412 Eranakulam G070406 Okkal Okkal Grama Panchayat, Okkal P.O, Okkal,Pin-683550
413 Eranakulam G070501 Vengola Vengola Grama Panchayat,Vengola P O ,Ernakulam -683556
414 Eranakulam G070502 Vazhakkulam Vazhakulam Grama Panchayat, Vazhakulam P.O, Vazhakulam, Pin-683105
415 Eranakulam G070503 Kizhakkambalam Kizhakkambalam Grama Panchayat, kizhakkambalam P.O, PIN - 683562
416 Eranakulam G070504 Choornikkara Choornikkara Grama Panchayath, Thaikkattukara P.O, Aluva, Ernakulam-683106
417 Eranakulam G070505 Edathala Edathala Gramapanchayat, Edathala North P.O, Aluva-683564
418 Eranakulam G070506 Keezhmad Keezhmad Grama Panchayath, Erumathala P O,pin-683112 ,Aluva
419 Eranakulam G070601 Kadamakudy Kadamakudy Grama Panchayath, Pizhala P.O., Pin 682027
420 Eranakulam G070602 Cheranallur Cheranallor Grama Panchayat, South Chittoor P O, Pin-682027
421 Eranakulam G070603 Mulavukad Mulavukad Grama Panchayat,Mulavukad P.O,682504
422 Eranakulam G070604 Elamkunnapuzha Elankunnapuzha Grama Panchayat,Malipuram.P.O,682511
423 Eranakulam G070701 Njarakkal NJARAKKAL GRAMA PANCHAYAT, NJARAKKAL P. O., PIN 682505
424 Eranakulam G070702 Nayarambalam Nayarambalam grama panchayat,Nayarambalam p.o,pin 682509
425 Eranakulam G070703 Edavanakkad Edavanakad GramaPanchayat, Edavanakad P.O., Pin-682502
426 Eranakulam G070704 Pallippuram Pallippuram Grama Panchayat, Cherai P.O, Pin - 683514
427 Eranakulam G070705 Kuzhuppilly Kuzhuppilly Grama Panchayat, Ayyampilly. P. O ,Pin - 682501
428 Eranakulam G070801 Chellanam CHELLANAM GRAMA PANCHAYAT, KANDAKKADAVU, ANDIKKADAVU.P.O, PIN - 682008
429 Eranakulam G070802 Kumbalangy Kumbalanghi Grama Panchayath Office, Kumbalanghi PO, Kochi, Ernakulam , Pin -682007
430 Eranakulam G070803 Kumbalam Kumbalam Grama Panchayat Office, Panangad P O, Ernakulam-682506
431 Eranakulam G070901 Udayamperur Udayamperoor Gramapanchayat , Udayamperoor P O, Ernakulam 682307
432 Eranakulam G070902 Mulumthuruthy Mulanthuruthy Grama Panchayat,Mulanthuruthy P O,Ernakulam 682314
433 Eranakulam G070903 Chottanikkara Chottanikkara Grama Panchayat,Chottanikkara P.O.,Ernakulam,Pin:682312
434 Eranakulam G070904 Edakkattuvayal Edakkattuvayal Gramapanchayat,Edakkattuvayal p.o,Ernakulam ,Pin:682313
435 Eranakulam G070905 Amballur Kanjiramattom P O 682315 Ernakulam Dist
436 Eranakulam G070906 Maneed Maneed Gramapanchayat, Maneed P. O ,Pin- 686664, Ernakulam District
437 Eranakulam G071001 Poothrika Poothrikka Grama Panchayat, Poothrikka P O , Pin-682308, Ernakulam District
438 Eranakulam G071002 Thiruvaniyoor Thiruvaniyoor Grama Panchayat Office, Thiruvaniyoor P.O. Ernakulam Dist. Pin-682308
439 Eranakulam G071003 Vadavucode Puthen Cruz Vadvucode Puthencruz Grama Panchayat, Puthencruz P.O.,Ernakulam , -682308
440 Eranakulam G071004 Mazhuvannoor Mazhuvannoor Grama Panchayat ,Airapuram P.O,Ernakulam,Pin:683541
441 Eranakulam G071005 Aikaranad Aikkaranad Grama Panchayat Office,Kadayiruppu P.O, Kolenchery , Ernakulam Pin.682311
442 Eranakulam G071006 Kunnathunad Kunnathunad Grama Panchayat Office, Kumarapuram P.O., Pallikkara, Ernakulam, Pin - 683565.
443 Eranakulam G071101 Paingottur Paingottoor Grama Panchayat Office,paingottoor p.o paingottoor,Ernakulam,pin-686671
444 Eranakulam G071102 Nellikkuzhi Nellikkuzhy Gramapanchayath Office,Nellikkuzhy P.O,Nellikkuzhy,Kothamangalam,PIN 686691
445 Eranakulam G071103 Pindimana Pindimana Grama Panchayat Office,Pindimana P.O,Muthamkuzhy,Kothamangalam,Pin-686692
446 Eranakulam G071104 Kottappady Kottappady Grama Panchayat Office, Kottappady P.O, Kottappady, Ernakulam-686692
447 Eranakulam G071105 Kavalangad Kavalangad gramapanchayath Office,Nellimattom p o,Nellimattom 686693
448 Eranakulam G071106 Varappetty Varappetty Grama Panchayat Office,Varappetty P.O.Varappetty ,Kothamangalam Pin-686691
449 Eranakulam G071107 Keerampara Keerampara P.O, Punnekkad, Ernakulam-686681
450 Eranakulam G071108 Pothanikkad Pothanicad Grama Panchayath Office, Pothanicad P.O, Pothanicad , Ernakulam, Pin : 686671
451 Eranakulam G071109 Pallarimangalam Koovalloor PO, Ernakulam -686671
452 Eranakulam G071110 Kuttampuzha Kuttampuzha Grama Panchayat Office, Kuttampuzha P. O, Kuttampuzha, Pin. 686681
453 Eranakulam G071201 Elanji Elanji Panchayat Office, Elanji P.O., Ernakulam, Pin - 686665
454 Eranakulam G071204 Thirumarady Thirumarady Grama Panchayat Office , Thirumarady P.O, Thirumarady, Ernakulam Dit. PIN- 686662
455 Eranakulam G071205 Palakuzha Palakuzha Grama Panchayat Office, Palakuzha P.O, Palakuzha, Ernakulam Dist. PIN-686662
456 Eranakulam G071206 Pampakuda Pampakuda Grama Panchayat, Pampakuda P.O., Pampakuda, Ernakulam Dist. Pin-686667
457 Eranakulam G071207 Ramamangalam Ramamangalam Gramapanchayat, Ramamangalam P.O, Ernakulam, Pin - 686663
458 Eranakulam G071301 Puthenvelikara Puthenvelikkara Grama Panchayat,Puthenvelikkara P O,Ernakulam ,Pin683594
459 Eranakulam G071302 Chengamanad Chengamanad Grama Panchayat, Puthuvassery, Nedumbassery P O, PIN -683585
460 Eranakulam G071303 Nedumbassery Nedumbassery Grama Panchayat, Kariyad, Mekkad.P.O, Ernakulam, PIN- 683589
461 Eranakulam G071304 Parakkadavu Parakkadavu Gramapanchayat, Moozhikkulam, Kurumassery P O, Pin:683579
462 Eranakulam G071305 Kunnukara Kunnukara Gramapanchayat ,Kunnukara ,Kunnukara P.O 683578
463 Eranakulam G071306 Sreemoolanagaram Sreemoolanagaram Grama Panchayat, Sreemoolanagaram P.O, Aluva, PIn - 683580
464 Eranakulam G071401 Avoly Avoly Gramapanchayat , Avoly p.o Muvattupuzha PIN : 686670
465 Eranakulam G071402 Arakuzha Arakuzha Grama Panchayat, Arakuzha P O, Muvattupuzha, Ernakulam Dist. PIN-686672
466 Eranakulam G071403 Valakom Valakom Gramapanchayath, Mekkadampu.P.O, Mekkadampu, muvattupuzha, Ernakulam 682316
467 Eranakulam G071404 Paipra PaipraGramaPanchayat, Pezhakkappilly PO, Paipra,Muvattupuzha, Ernakulam , 686673
468 Eranakulam G071405 Kalloorkkad Kalloorkad Grama Panchayat, Kalloorkad P.O., Muvattupuzha, Ernakulam District, PIN-686668
469 Eranakulam G071406 Ayavana Ayavana Grama Panchayat , Ayavana P.O, Ayavana, Muvattupuzha, Ernakulam Dist, Pin 686668
470 Eranakulam G071407 Manjalloor Manjalloor Gramapanahayat, Vazhakulam P.O, Muvattupuzha, Ernakulam District, Pin- 686670
471 Eranakulam G071408 Marady Marady Grama Panchayat, South Marady P.O, Muvattupuzha, Ernakulam Dist. PIN - 686673
472 Thrissur G080101 Kadappuram Kadappuram Grama Panchayat, Kadappuram (p.o), Chavakkad, Thrissur Dist. Pin - 680514
473 Thrissur G080102 Orumanayur Orumanayoor Grama Panchayath, Orumanayoor P.O., Thissur Dt., Pin - 680512
474 Thrissur G080103 Punnayur Punnayur Gramapanchayath,Edakkara(P.O),680518,Thrissur
475 Thrissur G080104 Punnayurkulam Punnayurkulam Gramapanchayath, P.O.Punnayoorkulam, Althara, 679561.Pin, Thrissur
476 Thrissur G080105 Vadekkekad Vadakkekad Grama Panchayat, P.O. Nhamanghat, Vylathur, Thrissur District, PIN - 679563
477 Thrissur G080201 Choondal Choondal Grama Panchayath, Kecheri.P.O, Thrissur District, PIN-680501
478 Thrissur G080202 Chowwannur Chowannur Grama Panchayat, P.O. Chowannur, Thrissur District, PIN - 680517
479 Thrissur G080203 Kadavallur Kadavallur Gramapanchayath,Karikkad P.O,Thrissur DIST., PIN - 680519
480 Thrissur G080204 Kandanassery KANDANASSERY GRAMA PANCHAYAT,MATTOM P.O, THRISSUR 680602
481 Thrissur G080205 Kattakampal Kattakampal GramaPanchayath Office,Kattakampal P.O,Thrissur-680544
482 Thrissur G080206 Porkulam Porkulam Grama Panchayat, Porkulam P.O, Thrissur- 680542
483 Thrissur G080207 Kadangode Kadangode Grama Panchayat, Vellarakkad.P.O., Thrissur-680584
484 Thrissur G080208 Velur Velur Grama Panchayat, Velur-Thrissur.P.O, Thrissur - 680601
485 Thrissur G080301 Desamangalam Desamangalam Gramapanchayat, Desamangalam P.O, Thrissur, 679532
486 Thrissur G080302 Erumapetty Erumapetty Gramapanchayat office . Mangad , Kottapuram PO, Thrissur,680584
487 Thrissur G080304 Mullurkara Mullurkkara Grama Panchayat Office , Mullurkkara P.O , Thrissur , 680583
488 Thrissur G080305 Thekkumkara Thekkumkara Grama Panchayath, Thekkumkara PO, Thrissur - 680589
489 Thrissur G080306 Varavoor Varavoor Gramapanchayat,Varavoor P.O,Wadakanchery-680585
490 Thrissur G080401 Chelakkara Chelakkara Grama Panchayat Office, near chelakkara police station, Chelakkara post, thrissur, PIN-680586
491 Thrissur G080402 Vallathol Nagar VallatholNagar GramaPanchayath,Cheruthuruthy PO,Thrissur-679531
492 Thrissur G080403 Kondazhy Kondazhy GramaPanchayath, Kondazhy P O, Thrissur-679106
493 Thrissur G080404 Panjal Panjal Grama Panchayat, Panjal P O, - Pin- 679531
494 Thrissur G080405 Pazhayannur Pazhayannur Grama Panchayat, Pazhayannur P O, Pazhayannur, Thrissur-680587
495 Thrissur G080406 Thiruvilwamala Thiruvilwamala Grama Panchayat, Thiruvilwamala P.O, Thiruvilwamala, Thrisur -680588
496 Thrissur G080501 Madakkathara Madakkathara Gramapachayat, Akkarappuram, Kurichikkara P.O Thrissur 680028
497 Thrissur G080502 Nadathara Nadathara Grama Panchayat,Kozhukkully.(P.0), Thrissur-680751
498 Thrissur G080503 Pananchery Pananchery Grama Panchayat ,P. O Pattikkad ,pattikkad , Thrissur -680652
499 Thrissur G080504 Puthur Puthur Grama Panchayat, P O Puthur , Thrissur-680014
500 Thrissur G080601 Adat Adat Gramapanchayat ,Puranattukara P O, thrissur 680551
501 Thrissur G080602 Avanur Avanur Grama Panchayat, Velappaya, Medical college P.O Thrissur- 680 596
502 Thrissur G080603 Kaiparamba Kaiparambu Grama Panchayat, Mundur P.O. Thrissur - 680 541
503 Thrissur G080604 Mulakunnathukavu Mulakunnathukavu Gramapanchayat,Mulakunnathukavu P.O,Velapaya Road,Thrissur-680581
504 Thrissur G080605 Tholur THOLUR GRAMA PANCHAYAT,PARAPPUR PO ,THRISSUR-680552
505 Thrissur G080606 Kolazhy KOLAZHY GRAMAPANCHAYAT, P O M.G KAVU, THIROOR, THRISSUR-680581
506 Thrissur G080701 Elavally Elavally Gramapanchayat,P O Chittattukara,Thrissur Pin 680511
507 Thrissur G080702 Mullassery MULLASSERY GRAMAPANCHAYATH,(P.O)MULLASSERY THRISSUR ,680509
508 Thrissur G080703 Pavaratty PAVARATTY GRAMA PANCHAYAT, PAVARATTY P O, THRISSUR, PIN-680507
509 Thrissur G080704 Venkitangu VENKITANGU GRAMA PANCHAYAT OFFICE, VENKITANGU.P.O, THRISSUR DT, PIN 680510
510 Thrissur G080801 Engandiyur Engandiyur Gramapanchayat Office,P.O Engandiyur,Pin 680615 Thrissur
511 Thrissur G080802 Vatanappilly VATANAPPALLY GRAMAPANCHAYAT OFFICE, VATANAPPALLY.P.O, THRISSUR, PIN - 680 614
512 Thrissur G080803 Talikulam Talikulam Grama Panchayat, Talikulam.P.O Thrissur Dt. 680569
513 Thrissur G080804 Nattika Nattika Grama Panchayat Office, P.O.Valapad, Pin-680567, Thrissur
514 Thrissur G080805 Valappad valapad gramapanchayath , valapad p.o , thrissur dist , pin 680567
515 Thrissur G080901 Anthikkad Anthikkad Gramapanchayath, P.O.Anthikkad, 680641
516 Thrissur G080902 Thanniyam Thanniyam Grama Panchayat, Peringottukara.P.O, Thrissur(Dt)-680 565
517 Thrissur G080903 Chazhoor Chazhoor Gramapanchayath,Pazhuvil .P.O,Thrissur( Dt),680564
518 Thrissur G080904 Manalur Manalur Grama Panchayath, P O Kandassankadavu, Pin - 680613
519 Thrissur G080905 Arimpoor Arimpur Grama Panchayat,Arimpur P O,Thrissur-680620
520 Thrissur G081001 Avinissery Avinissery Grama Panchayat, Avinissery P O, Thrissur - 680306
521 Thrissur G081002 Cherpu Cherpu Grama Panchayat, Cherpu P O, Thrissur - 680561
522 Thrissur G081003 Paralam Paralam Grama Panchayat ,Ammadam P.O ,Thrissur -680563
523 Thrissur G081004 Vallachira Vallachira Grama Panchayat Office, Chathakudam, Vallachira P.O- 680562
524 Thrissur G081101 Alagappa Nagar Alagappanagar Grama Panchayat Office,Vendore,Alagappanagar P.O.-680302
525 Thrissur G081102 Kodakara Kodakara Grama Panchayat Office, Kodakara P.O., Kodakara, 680684
526 Thrissur G081103 Mattathur Mattathur grama oanchayath office, Mattathur.P.O ,Mattathur-680684
527 Thrissur G081104 Nenmanikkara Nenmanikkara Grama Panchayat Office, Paliyekkara,Chittissery.P.O, Thrissur-680301
528 Thrissur G081105 Pudukkad Pudukad Grama Panchayat Office, Pudukad P.O., 680301,Thrissur
529 Thrissur G081106 Trikkur Thrikkur Grama Panchayat Office, Kallur P.O., Thrissur - 680317
530 Thrissur G081107 Varandarappilly Varandarappilly GramaPanchayat Office, P.O Varandarappilly,TCR-680303
531 Thrissur G081201 Karalam Karalam Grama Panchayat,Karalam P O,Thrissur-680711
532 Thrissur G081202 Kattur Kattur Gramapanchyat, P O Kattoor, Thrissur-680702
533 Thrissur G081203 Muriyad Muriyad Grama Panchayath Office ,Muriyad P.O, Thrissur 680683
534 Thrissur G081204 Parappukkara Parappukkara Gramd Panchayat, P O Nandikkara, Thrissur-680301
535 Thrissur G081301 Padiyur Padiyoor Gramapanchayat, P O Padiyoor, Thrissur Dist, Pin - 680688
536 Thrissur G081302 Poomangalam Poomangalam grama panchayat, Aripalam P.O, Thrissur Dist. Pin 680688
537 Thrissur G081303 Puthenchira Puthenchira Grama Panchayat,Maniyamkavu,Puthenchira South P.O,Pin 680682
538 Thrissur G081304 Vellangallur VELLANGALLUR GRAMA PANCHAYATH OFFICE, KONATHUKUNNU P.O,THRISSUR-680123
539 Thrissur G081305 Velukara VELUKKARA GRAMA PANCHAYAT OFFICE KOTTANELLUR P.O, THRISSUR 680662
540 Thrissur G081401 Edathiruthy Edathiruthy Gramapanchayat, P O Edathiruthy, Thrissur dist, Pin 680703
541 Thrissur G081402 Kaipamangalam Kaipamangalam Gramapanchayat,.P.O.Kaiapamangalam,Thrissur Dis,Pin:680681
542 Thrissur G081403 Mathilakam Office of the Mathilakam Gramapanchayat,P.O.Mathilakam,Thrissur Dt,Pin 680685
543 Thrissur G081404 Perinjanam Perinjanam Gramapanchayat,P.O Perinjanam,Thrissur Dist,PIN 680686
544 Thrissur G081405 Sree Narayanapuram Sreenarayanapuram Gramapanchayat, P.O Santhipuram Thrissur-680668
545 Thrissur G081406 Edavilangu Edavilangu Gramapanchayat , P O Edavilangu , Thrissur, Pin :680671
546 Thrissur G081407 Eriyad Eriyad Grama Panchayat, P.O.Eriyad. Thrissur dist Pin.680666
547 Thrissur G081501 Alur Aloor Grama Panchayat,Kallettumkara.P.O,Thrissur Dist.,PIN.680683
548 Thrissur G081502 Annamanada Annamanada Gramapanchayath Office, Annamanada P O,Thrissur Dist. Pin - 680741
549 Thrissur G081503 Kuzhur Kuzhur Grama Panchayat,Kuzhur P.O,Kuzhur,Thrissur-680734
550 Thrissur G081504 Mala Mala Grama Panchayat Office, Mala P O, THrissur 680732
551 Thrissur G081505 Poyya Poyya Gramapanchayat , P O Poopathy , Thrissur, Pin :680733
552 Thrissur G081601 Kadukutty Kadukutty Gramapanchayat, Kadukutty P.O, Pin-680309, Thrissur Dt.
553 Thrissur G081602 Kodassery Kodassery Grama Panchayat, P O Chattikulam Thrissur, Pin 680721
554 Thrissur G081603 Koratty Koratty Grama Panchayath Office, Koratty Po., Thrissur Dist., Pin - 680308
555 Thrissur G081604 Melur Melur Gramapanchayat Office ,Melur PO,Thrissur Pin.680311
556 Thrissur G081605 Pariyaram Pariyaram Grama Panchayath office,Pariyaram.P.O,Thrissur Dist.PIN-680721
557 Thrissur G081606 Athirappally Athirappilly Grama Panchayat, Vettilappara P.O,Thrissur District-680721
558 Palakkad G090101 Anakkara Anakkara grama panchayat,Kumbidi PO,Palakkad Dist,Kerala,679553
559 Palakkad G090102 Chalisseri chalissery grama panchayat,chalissery(p.o0-pin-679536
560 Palakkad G090103 Kappur Kappur Grama Panchayat , Kumaranellur (PO) Palakkad DT. 679552
561 Palakkad G090104 Nagalassery Office of Nagalassery Grama Panchayat,Koottanad.P.O,Palakkad(Dist)-679 533
562 Palakkad G090105 Pattithara Pattithara Grama Panchayat Office ,Thalakkasseri.P.O,District .Palakkad,Pin -679534
563 Palakkad G090106 Thirumittacode Office of Thrumittacode Gramapanchayat, Chathanur.PO, Peringode (Via), Palakkad-679535
564 Palakkad G090107 Thrithala Thrithala Grama Panchayat Office, Thrithala (P.O), Palakkad (Dist), 679534 (Pin).
565 Palakkad G090201 Koppam Koppam gramapanchayat,Pulasseri post, pin- 679307
566 Palakkad G090202 Kulukkallur Kulukkallur Grama Panchayat Office, Mulayankave (P.O), Palakkad (Dist), 679337(Pin).
567 Palakkad G090203 Muthuthala Kozhikottini P.O,Pattambi- 679303
568 Palakkad G090204 Ongallur Ongallur Gramapanchayat, Kalladipatta P.O, Pattambi, Palakkad, Pin - 679313
569 Palakkad G090206 Paruthur Paruthur Gramapanchayat, Pallippuram PO, Pattambi, Palakkad 679305
570 Palakkad G090207 Thiruvegapura Thiruvegappura Gramapanchayat Office, Kaippuram P.O, Pattambi Via, Palakkad DT, 679308
571 Palakkad G090208 Vilayur Vilayur Gramapanchayat Office , Vilayur P.O, Pattambi Via, Palakkad Dt, 679309
572 Palakkad G090301 Ambalapara Ambalappara Grama Panchayat Office, Ambalappara. PO, Palakkad Dt, 679512
573 Palakkad G090302 Ananganadi Ananganadi Grama Panchayath Office, Panamanna PO, Palakkad - 679501
574 Palakkad G090303 Chalavara Chalavara Gramapanchayath Office, Chalavara P O, Palakkad, Pin- 679505
575 Palakkad G090304 Lakkidi-perur Lakkidi-peroor Grama panchayat,Mangalam P.O,Palakkad Dist, Pin 679301
576 Palakkad G090305 Vaniamkulam Vaniyamkulam Gramapanchayat office,,Vaniyamkulam P O,Palakkad Dist.PIN 679522
577 Palakkad G090306 Thrikkadeeri Thrikkadeeri GramaPanchayath Office, Thrikkadeeri P O, Palakkad Dist, PIN 679502
578 Palakkad G090307 Vallapuzha Vallapuzha Grama Panchayath Office, Vallapuzha P.O,Palakkad, Pin 679336
579 Palakkad G090308 Nellaya Nellaya GramaPanchayat Office, Nellaya PO, Palakkad Dist, PIN 679335
580 Palakkad G090402 Kadampazhipuram Kadampazhipuram Gramapanchayat , Azhiyanoor PO, Palakkad Dist, PIN : 678633
581 Palakkad G090403 Karimpuzha Karimpuzha Grama Panchayat, Karimpuzha.P.O, Palakkad Dist,Pin-679513
582 Palakkad G090404 Pookkottukavu Pookkottukavu Grama Panchayath,kalluvazhi(P.O),Palakkad,PIN:679514
583 Palakkad G090405 Sreekrishnapuram Sreekrishnapuram Grama Panchayat, Sreekrishnapuram, Pin - 679513
584 Palakkad G090406 Vellinezhi Vellinezhi Grama Panchayat Office,
P.O. Kulakkad, Pin -679503 Phone 0466-2285379
585 Palakkad G090407 Karakurissi O/o the karakurussi grama panchayat,vazhampuram(p.o),mannarkkad(t.k).palakkad(d.t)-678595
586 Palakkad G090501 Alanallur Alanallur Grama Panchayat, Alanallur Post, Palakkad Dist 678601
587 Palakkad G090502 Karimba KARIMBA GRAMAPANCHAYATH,KARIMBA (P.O),PALAKKAD,678597
588 Palakkad G090503 Kottappadam KOTTOPADAM GRAMA PANCHAYAT,KOTTOPADAM PO,MANNARKKAD,PALAKKAD-678583
589 Palakkad G090504 Kumaramputhur Kumaramputhur Gramapanchayath . Kumaramputhur , Mannarkkad College P.O - 678583
590 Palakkad G090505 Kanjirapuzha Kanjirapuzha Grama Panchayat,Pottassery-Post,Palakkad-678598
591 Palakkad G090507 Thachanattukara Thachanattukara Grama Panchayat, Palode Po, Palakkad 678583
592 Palakkad G090508 Tachampara THACHAMPARA GRAMA PANCHAYAT,THACHAMPARA PO,PALAKKAD-678593
593 Palakkad G090509 Thenkara THENKARA GRAMAPANCHAYAT,THENKARA P O ,PALAKKAD-678582
594 Palakkad G090601 Agali Agali grama panchayat office , Agali , Agali P.O , Palakkad Pin .678581
595 Palakkad G090602 Pudur Pudur Gramapanchayat, Pudur Post, Palakkad 678581
596 Palakkad G090603 Sholayar ANAKKATTY ,MATTATHUKKAD PO PALAKKAD 678581
597 Palakkad G090701 Keralassery Keralassery Grama Panchayat Office, Keralassery Post, Palakkad, PIN-678 641
598 Palakkad G090702 Kongad Kongad Gramapanchayath , Mancherikavu, Kongad, Palakkad, Pint-678631
599 Palakkad G090703 Mankara Mankara Grama Panchayath Office, Mankara Post, Palakkad pin -678613
600 Palakkad G090704 Mannur Mannur Gramapanchayat Office, Mannur Post, Palakkad, Pin - 678642
601 Palakkad G090705 Mundur Mundur Grama Panchayat Office, Mundur Post, Mundur, palakkad, Pin 678592
602 Palakkad G090706 Parali Parali Grama Panchayat Office , Parali p.o Palakkad Dt Pin-678612
603 Palakkad G090707 Pirayiri Pirayiri Gramapanchayat, Pudoor kottai Road, Kodunthirapully post, palakkad 678004
604 Palakkad G090801 Kottayi Kottayi Grama Panchayat,Kottayi Po,Kottayi,Palakkad,Pin .678572
605 Palakkad G090802 Kuthanoor Kuthanur Gramapanchayat Office, Kuthanur P.O, Palakkad-678721
606 Palakkad G090803 Kuzhalmannam office of the kuzhalmannam grampanchayat, kuzhalmannam post palakkad -678702
607 Palakkad G090804 Mathur mathur grama panchayat office mathur (po),palakkad-678571
608 Palakkad G090805 Peringottukurissi Peringottukurissi Grama Panchayat, Peringottukurissi (PO), Palakkad - 678 574
609 Palakkad G090806 Thenkurissi Thenkurissi Grama Panchayat,Vilayanoor,Vilayanoor.PO,PIN 678671
610 Palakkad G090807 Kannadi Kannadi Gramapanchayath, Kannadi(PO), Palakkad-678701
611 Palakkad G090901 Eruthempathy Eruhenpathy Gramapanchayath,Eruthenpathi (PO),Palakkad.678555
612 Palakkad G090902 Kozhinjampara Kozhinjampara Grama Panchayat,Kozhinjampara P.O 678555
613 Palakkad G090903 Nalleppilly Nallepilly Gramapanchayat,nallepilly po,678553
614 Palakkad G090904 Perumatty Perumatty Grama Panchayat, Ayyappankavu, Vandithavalam(PO)-678534
615 Palakkad G090905 Vadakarapathy VADAKARAPATHY GRAMA PANCHAYAT OFFICE, KOZHIPPARA
616 Palakkad G090906 Elappully Elappully Gramapanchayat Office, Para, Elappully P.O, Palakkad- 678622
617 Palakkad G090907 Polpully Polpully Grama Panchayat Office, Polpully P.O., Palakkad. Pin - 678552.
618 Palakkad G091001 Kollengode Office of the Kollengode gramapanchayat, Kollengode P.O., Palakkad Dist,Pin-678506
619 Palakkad G091002 Koduvayur Ofice of the Koduvayur Grama Panchayat , Koduvayur PO , Palakkad (Di), 678501
620 Palakkad G091003 Muthalamada muthalamada grama panchayath, chulliyarmedu, muthalamada po palakkad,kerala -678507
621 Palakkad G091004 Puthunagaram Pudunagaram Grama Panchayat Office, Pudunagaram post, Palakkad 678503
622 Palakkad G091005 Vadavannur Vadavannur Grama Panchayath office,Vadavannur post,Palakkad Pin:678504
623 Palakkad G091006 Pattencherry Pattanchery Grama Panchayat, Pattanchery(PO), Palakkad Pin-678532
624 Palakkad G091007 Peruvemba Peruvemba Gramapanchayat Office, Peruvemba (P.O), Palakkad Pin-678531
625 Palakkad G091101 Ayiloor Ayilur Grama panchayath ,Ayilur Po Palakkad PIN 678510
626 Palakkad G091102 Nelliampathy Nelliyampathy Grama Panchayat,Nelliyampathy post, Palakkad-678508
627 Palakkad G091103 Elavancherry Elavancherry Gramapanchayat,Karimkulam,Elavancherry Post,Palakkad-678508
628 Palakkad G091104 Pallassana Pallassana Grama Panchayat ,Chirakkode, Pallassana (PO) Palakkad 678505
629 Palakkad G091105 Melarcode Melarcode Grama Panchayat Office , Melarcode Post , Palakkad , Pin - 678703
630 Palakkad G091106 Nemmara Nemmara Grama Panchayat Office, Nemmara PO, Palakkad, Pin - 678508
631 Palakkad G091107 Vandazhy Vandazhy Grama Panchayat Office, Mudappallur PO Palakkad Pin- 678705
632 Palakkad G091201 Alathur Alathur Grama Panchayat Office, Alathur PO, Palakkad-678541
633 Palakkad G091202 Erimayur Erimayur Gramapanchayat Office, Erimayur PO, Thrippalur, Pin.678546
634 Palakkad G091203 Kavassery Kavassery Grama Panchayath Office, Kavassery PO, Alathur Pin : 678543
635 Palakkad G091204 Kizhakkancherry Kizhakkencherry Gramapanchayat, Kizhakkencherry P.O, Palakkad, Pin : 678684
636 Palakkad G091205 Puducode Puthucode Grama Panchayat, Puthucode.P.O, Palakkad, Pin-678687
637 Palakkad G091206 Tarur Tarur Grama Panchayat,Tarur P.O,Palakkad,Pin-678544
638 Palakkad G091207 Vadakkancheri Vadakkenchery Grama Panchayat Office, Vadakkenchery P.O, Palakkad- 678683
639 Palakkad G091208 Kannambra Kannambra Grama Pacnahayat, Kannambra PO, Palakkad 678686
640 Palakkad G091301 Akathethara Akathethara Grama Panchayath, Akathethara PO, Palakka - 678008
641 Palakkad G091302 Malampuzha Malampuzha Grama Panchayath, Malampuzha PO, Palakkad -678651
642 Palakkad G091303 Marutharode Marutharoad Grama Panchayath Office, Kalleppully Po Palakkad 678005
643 Palakkad G091304 Puduppariyaram Puduppariyaram Grama Panchayat, Puduppariyaram (PO), Palakkad - 678731
644 Palakkad G091305 Pudusseri Pudusseri Grama Panchayat, Kanjikode (PO), Palakakd-678621
645 Palakkad G091306 Kodumba KODUMBU GRAMA PANCHAYATH OFFICE,KODUMBU, PALAKKAD-678551
646 Malappuram G100101 Chaliyar CHALIYAR GRAMA PANCHAYATH OFFICE,
 ERANHIMAGAD P O,NILAMBUR,MALAPPURAM-679329
647 Malappuram G100102 Chungathara CHUNGATHARA GRAMA PANCHAYATH OFFICE,
 CHUNGATHARA P O,NILAMBUR,MALAPPURAM-679334
648 Malappuram G100103 Moothedam Moothedam Grama Panchayat Office,Karappuram PO,679331
649 Malappuram G100104 Vazhikkadavu Vazhikkadavu Grama Panchayat Office , Vazhikkadavu.P.O., Malappuram 679333
650 Malappuram G100105 Edakkara Edakkara Gramapanchayat office, Edakkara PO, Malappuram - 679331
651 Malappuram G100106 Pothukkal Pothukal grama panchayath, Bhoodan colony po Malappuram - 679334
652 Malappuram G100201 Amarambalam Amarambalam Grama Panchayath, Pookkottumpadam(PO), Malappuram-679332
653 Malappuram G100202 Karulai KARULAI GRAMA PANCHAYATH,Karulai (PO) Malappuarm Dist, Pin 679330
654 Malappuram G100203 Kalikavu Kalikavu grama panchayat, kalikavu po, malappuram-676525
655 Malappuram G100204 Chokkad Chokkad Gramapanchayath, Chokkad P.O, Malappuram - 679332
656 Malappuram G100205 Karuvarakundu Karuvarakundu Grama Panchayath, Karuvarakundu PO, Malappuram Dt, Pin-676523
657 Malappuram G100206 Thuvvur Tuvvur Grama Panchayat, Tuvvur Post, Malappuram -679327
658 Malappuram G100207 Edappatta EDAPPATTA GRAMA PANCHAYAT OFFICE,EDAPPATTA POST,MALAPPURAM DIST, PIN679326
659 Malappuram G100301 Mampad Mampad Grama Panchayat, Mampad PO, PIN:676542
660 Malappuram G100302 Pandikkad Pandikkad Grama Panchayat Pandikkad PO Pin 676521
661 Malappuram G100303 Porur Porur GramaPanchayat Cherukode Porur (po) pin 679339
662 Malappuram G100304 Trikkalangode Trikkalangode gramapanchayat,karakkunnu,Trikkalangode po,PIN:676123
663 Malappuram G100305 Thiruvali Thiruvali Grama Panchayat, Thiruvali (P.o) PIN -676123
664 Malappuram G100306 Wandoor Wandoor GramaPanchayat.Wandoor, Wandoor p.o Pin:679328
665 Malappuram G100401 Chelambra Chelembra Grama Panchayath,Chelembra(PO)
666 Malappuram G100402 Cherukavu Cherukavu Grama Panchayat, Periyambalam, Pulikkal P.O., Malappuram (Dist). PIN - 673 637
667 Malappuram G100405 Pallickal pallikkal grama panchayat, pallikkal po,malappuram dt 673634
668 Malappuram G100406 Vazhayur Vazhayoor Gramapanchayat,Karad paramaba P.O,Malappuram dt,673632
669 Malappuram G100407 Vazhakkad Vazhakkad Grama Panchayath Office, Vazhakkad P O, Malappuram Dist. PIN-673640
670 Malappuram G100408 Pulikkal Pulikkal Gramapanchayat. Alungal. Pulikkal PO. Malappuram(Dist). PIN 673637
671 Malappuram G100409 Muthuvallur Muthuvalloor Grama Panchayath, Peedikakandi, Thavanur-Feroke P.O, Pin-673641
672 Malappuram G100501 Urangattiri Urangattiri Grama Panchayat,,Therattammal,Urangattiri PO Pin-673639
673 Malappuram G100502 Kavannur KAVANUR GRAMA PANCHAYAT, KAVANUR.P.O. MALAPPURAM DIST. PIN 673639
674 Malappuram G100503 Keezhuparamba Keezhuparamba Grama Panchayat Office, Kuniyil,Keezhuparamba P.O,Malappuram Dist,673639
675 Malappuram G100504 Pulpatta Pulpatta gramapanchayath Office, pookolathur, Pulpatta PO Malappuram Dis 676123
676 Malappuram G100505 Chekkode Cheacode Gramapanchayat office,Mundakkal PO Malappuram Dist 673645
677 Malappuram G100506 Kuzhimanna kuzhimanna grama panchayath, kuzhimanna po, kizhisseri, 673641
678 Malappuram G100507 Areekkode Areacode Gramapanchayat Office,Areacode PO,Malappuram Dist 673639
679 Malappuram G100508 Edavanna Edavanna Gramapanchayath, Edavanna P.O, 676541, Malappuram
680 Malappuram G100601 Anakkayam ANAKKAYAM GRAMA PANCHAYATH OFFICE, ANAKKAYAM P.O , MALAPPURAM DIST PIN 676509
681 Malappuram G100602 Morayur Morayur Grama Panchayat Office, Morayur P.O, Malappuram DT, 673642
682 Malappuram G100603 Ponmala Ponmala Grama Panchayat Office, Chappanangadi.P.O, Malappuram Dist, Pin-676503
683 Malappuram G100604 Pookkottur Pookkottur gramapanchayath Office , Pookkottur P O, Malappuram Dist, 676517
684 Malappuram G100605 Kodur Kodur Grama Panchayat Office, Thanikkal, Kodur (P O), Malappuram (Dist), Pin-676504
685 Malappuram G100606 Othukkungal Othukkungal Grama Panchayat Office,Othukkungal.P.O,Malappuram Dist,Pin-676528
686 Malappuram G100701 Aliparamba Aliparamba Grama Panchayath Office, Paral, Thootha PO, Malappuram Pin-679357
687 Malappuram G100702 Elamkulam Elamkulam Grama Panchayat office, Kunnakkave PO, Malappuram-679340
688 Malappuram G100703 Melattur Melattur Gramapanchayat office, Melattur P.O, Malappuram (Dist), PIN 679326
689 Malappuram G100704 Keezhattur Keezhattur gramapanchayath,poonthavanam po,Malappuram,679325
690 Malappuram G100705 Thazhekode Thazhekode Grama Panchayath,Karinkallathani PO,679341
691 Malappuram G100706 Vettathur VETTATHUR GRAMA PANCHAYATH,THELAKKAD P.O ,MALAPPURAM 679325
692 Malappuram G100707 Pulamanthole Pulamanthole Grama Panchayath Office, Pulamanthole PO, Malappuram-679323
693 Malappuram G100708 Angadipuram Angadippuram Grama Panchayt office, Angadippuram p o, malappuram-679321
694 Malappuram G100801 Kuruva Kuruva Grama Panchayath,Padapparamba,Vattaloor(PO)-676507
695 Malappuram G100802 Mankada Mankada Grama Panchayath, Kadannamanna, Kadannamanna.P.O, Malappuram, PIN-679324,
696 Malappuram G100803 Makkaraparamba Makkaraparamba Grama Panchayat Office,Makkaraparamba PO,Malappuram-676507
697 Malappuram G100804 Moorkkanad Moorkkanad Grama Panchayat Office, Vengad P.O, Malappuram, 679338
698 Malappuram G100805 Koottilangadi Koottilangadi Gramapanchayt, Padinjattummuri PO, Malappuram Pin-676506
699 Malappuram G100806 Puzhakkattiri Puzhakkattiri Grama Panchayat, (PO) Puzhakkattiri, Malappuram Pin 679321
700 Malappuram G100901 Athavanad Athavanad Grama Panchayat,P.O.Karippol, Malappuram-676552
701 Malappuram G100902 Edayoor Edayur Grama Pacnhayath,Edayur.P.O,Malappuram(D),Pin-676552,Ph-04942644354
702 Malappuram G100903 Irimbiliyam Irimbiliyam Gramapanchayat Office, Valiyakunnu PO, Malappuram DIST, PIN 676552
703 Malappuram G100904 Marakkara Marakkara Gramapamchayat Office, Marakkara P.O Malappuram Dist PIN -676553
704 Malappuram G100905 Kuttippuram KUTTIPPURAM GRAMAPANCHAYAT OFFICE,KUTTIPPURAM.P.O KUTTIPPURAM,MALAPPURAM 679571
705 Malappuram G100907 Kalpakancheri KALPAKANCHERY GRAMAPANCHAYATH, KALPAKANCHERY PO 676551, MALAPPURAM DT
706 Malappuram G101001 Abdul Rahiman Nagar A.R NAGAR GRAMA PANCHAYAT, A.R.NAGAR - PO -676306, MALAPPURAM DT
707 Malappuram G101002 Edarikode Edarikode Grama Panchayat, Edarikode.P.O, 676501, Malappuram Dt
708 Malappuram G101003 Parappur Parappur Gramapanchayath, Veenalukkal, Parappur.PO, 676503, Malappuram DT
709 Malappuram G101004 Thennala Thennala Grama Panchayth, Valakkolam(p.o)-676508,Malappuram
710 Malappuram G101005 Vengara Vengara grama panchayat, Vengara p.o Malappuram 676304
711 Malappuram G101006 Kannamangalam Kannamangalam Grama Panchayat, Kannamangalam(P.O), Achanambalam, Pin 676304, Malappuram
712 Malappuram G101007 Uragam Oorakam Grama panchayat, Oorakam Melmuri Po, Malappuram Dt. 676519
713 Malappuram G101102 Thenhippalam Thenhipalam Grama Panchayat , Panambra thenhipalam (P.O), Malappuram Dist. Pin:673636
714 Malappuram G101104 Vallikkunnu Vallikkunnu Grama Panchayat Vallikkunnu po . malappuram dst, 676314 pin
715 Malappuram G101105 Moonniyur Moonniyur Grama Panchayat, Velimukku South P.O, Malappuram District ,Pin -676317
716 Malappuram G101106 Nannambra Nannambra Grama Panchayat, P.O.Nannambra, Malappuram Dist, PIN 676320
717 Malappuram G101107 Peruvallur Peruvallur Grama Panchayath, P.O. Parambilpeedika,Malappuram Dist. PIN 676317
718 Malappuram G101201 Cheriyamundam CHERIYAMUNDAM GRAMAPANCHAYAT, CHERIYAMUNDAM PO, VAILATHUR VIA, BANGLAM KUNNU, 676106, PHONE 04942586426
719 Malappuram G101202 Ozhur OZHUR GRAMAPANCHAYATH , OZHUR PO, TANALUR VIA, 676307 PHONE- 04942582276
720 Malappuram G101203 Tanalur TANALUR GRAMAPANCHAYATH,TANALUR ,TANALUR (P.O). PIN 676307 PHONE 04942582278
721 Malappuram G101204 Valavannur Valavannur Grama panchayat ,Kadungathukundu, Kalpakancheri(p.o) PIN 676551 Phone- 04942547024
722 Malappuram G101206 Ponmundam Ponmudam Grama Panchayat Ofiice, Vailathur, Ponmundam P O, Malappuram, 676106
723 Malappuram G101207 Niramaruthoor Niramaruthur Gramapanchayat Office, Niramaruthur PO, Malappuram 676109
724 Malappuram G101208 Perumana klari Perumannaklari Grama panchayat, Klari p.o ,Malappuram, 676501
725 Malappuram G101301 Purathur Purathur Gramapanchayat, Purathur PO, Malappuram(Dt), 676102
726 Malappuram G101302 Thalakkad Thalakkad Grama Panchayat, B.P Angadi, Tirur, Malappuram, 676102
727 Malappuram G101303 Triprangode Triprangode Grama Panchayat, Triprangode P O, Malappuram Dist. 676108
728 Malappuram G101304 Vettom Vettom Grama Panchayat, Vettom PO, Pin 676102
729 Malappuram G101305 Thirunavaya Thirunavaya Grama Panchayath,Thirunavaya P.O,Malappuram Dist 676301
730 Malappuram G101306 Mangalam MANGALAM GRAMAPANCHAYAT,MANGALAM P O, PIN 676561
731 Malappuram G101401 Tavanur Tavanur Gramapanchayath,ayankalam(po),Tavanur
732 Malappuram G101402 Vattamkulam VATTAMKULAM GRAMA PANCHAYAT, VATTAMKULAM POST, MALAPPURAM
733 Malappuram G101403 Edappal Edapal Gramapanchayat, Edapal P.O. ,PIN : 679576, Malappuram Dist.
734 Malappuram G101404 Kalady KALADI GRAMA PANCHAYAT, KADANCHERI(PO), PARAPPURAM, 679582, MALAPPURAM DIST
735 Malappuram G101501 Alamcode Alamcode Gramapnchayath, Nannammukku PO, Changaramkulam, 679575,Malappuram Dist
736 Malappuram G101502 Maranchery Maranchery Gramapanchayat,Maranchery.P.O,679581,Malappuram Dist
737 Malappuram G101503 Nannamukku Nannammukku Gramapanchayath,Nannammukku South P.O,Nannammukku,Malappuram.Dt,PIN-679575
738 Malappuram G101504 Perumpadappu Perumpadappu Grama Panchayat Office (PO) Perumpadappu Malappuram Dt PIN 679580
739 Malappuram G101505 Veliyancode Veliyancode GramaPanchayath Office,Eramangalam.P.O ,Malappuram Dt -679587
740 Kozhikkodu G110101 Azhiyur Azhiyur Grama Panchayath Office, Azhiyur.P.O, Vatakara Via, Kozhikode - 673309
741 Kozhikkodu G110102 Chorode Chorode Grama Panchayat, P.O Muttungal West, Vatakara - 673106, Kozhikode,
742 Kozhikkodu G110103 Eramala Eramala Grama Panchayath , Orkkateri P.O, Vadakara-673501, Kozhikode
743 Kozhikkodu G110104 Onchiyam Onchiyam Grama Panchayat, Kannookkara P O,Vatakara (Via), 673102, Kozhikode( Dis)
744 Kozhikkodu G110201 Chekkiad Chekkiad Grama panchayat, Parakkadavu.P.O, Nadapuram(Via), Kozhikode-673509
745 Kozhikkodu G110202 Edacheri Edachery Grama panchayat, Edachery (PO), Vatakara (Via), 673502 (PIN)
746 Kozhikkodu G110203 Purameri Purameri Grama Panchayat, Purameri-Po, Vatakara-Via,
747 Kozhikkodu G110204 Thuneri Tuneri Gramapanchayath,P.O.Tuneri,Nadapuram (Via).673505
748 Kozhikkodu G110205 Valayam Valayam Gramapanchat Office, Valayam (P.O.), Kozhikode (dt.), Pin - 673517
749 Kozhikkodu G110206 Vanimel Vanimel Grama panchayath,kodiyura (po) 673506
750 Kozhikkodu G110207 Nadapuram Nadapuram Grama Panchayat Office, Kallachi.P.O, vatakara Via, Kozhikode Dt., 673506
751 Kozhikkodu G110301 Kunnummal Kunnummal Grama Pachayat Office, Kakkattil.PO, Vatakra.Via, Kozhikode Dt. 67357
752 Kozhikkodu G110302 Kayakkodi KAYAKKODY GRAMAPANCHAYAT, THALIYIL (PO), kUTTIADY (VIA), KOZHIKODE (DT) PIN-673508
753 Kozhikkodu G110303 Kavilumpara Kavilumpara Gramapanchayat, Kavilumpara.P.O, Thottilpalam, Kuttiady(via), Kozhikode(Dist), Pin-673513
754 Kozhikkodu G110304 Kuttiadi Kuttiadi Grama Panchayat, Kuttiadi P O, Kozhikode( Dist). Pin 673508
755 Kozhikkodu G110305 Maruthomkara MARUTHOMKARA GRAMA PANCHAYATH,MARUTHOMKARA.P.O,KOZHIKKODU,PIN-673513
756 Kozhikkodu G110306 Velom Velom gramapanchayath, Poolakkool P.O kakkattil Via, Kozhikkode- 673507
757 Kozhikkodu G110307 Naripetta NARIPPETTA GRAMA PANCHAYAT, P. O. CHEEKKONNUMMAL, KAKKATTIL VIA
758 Kozhikkodu G110401 Ayancheri Ayanchery Grama Panchayath, Kadameri Post, Villiappally (via),Kozhikkode(DI) 673542 (Pin)
759 Kozhikkodu G110402 Villiyappally Villiappally Gramapanchayath, Villiappally (PO), 673542
760 Kozhikkodu G110403 Maniyur Maniyur Gramapanchayat, Palayadnada Post, Iringal via, Kozhikode, 673521
761 Kozhikkodu G110404 Thiruvallur THIRUVALLUR GRAMAPANCHAYAT, THIRUVALLUR PO, VADAKARA VIA, 673541 PIN,
762 Kozhikkodu G110501 Thurayur Thurayur Grama Panchayat, Payyoli Angadi P.O, Payyoli Via, 673 523
763 Kozhikkodu G110502 Keezhariyur Keezhariyur Grama Panchayat, Keezhariyur P O, 673307
764 Kozhikkodu G110503 Thikkodi Thikkodi Grama Panchayath office, PO Thikkodi,Payyoli Via, Kozhikkode,673529
765 Kozhikkodu G110505 Meppayur Meppayur Grama Panchayath, Meppayur (po), Payyoli (Via), 673524 (pin)
766 Kozhikkodu G110601 Cheruvannur Cheruvannur Grama Panchayat, Cheruvannur (PO).Meppayur via 673524
767 Kozhikkodu G110602 Nochad Nochad Grama Panchayath, Chenoli.P.O, 673525 PIN
768 Kozhikkodu G110603 Changaroth Changaroth Grama Panchayat,Kadiyangad,Kadiyangad(PO),673525
769 Kozhikkodu G110604 Kayanna Kayanna Gramapanchayat,Kayanna Bazar (P.O),Perambra(VIA) 673525
770 Kozhikkodu G110605 Koothali Koothali Gramapamchayat, koothali (PO) Perambra (Via) 673525
771 Kozhikkodu G110606 Perambra Perambra Grama Panchayath, Perambra (PO) Perambra (Via) 673525
772 Kozhikkodu G110607 Chakittapara Chakkittapara Grama Panchayat Office, Chakkittapara PO, Perambra VIA, 673526
773 Kozhikkodu G110701 Balusseri Balussery Grama Panchayat, Balussery(PO), Balussery(Via), Kozhikode-673612
774 Kozhikkodu G110702 Naduvannur Naduvannur Grama Panchayat, Naduvannur(po), Kozhikode Pin 673614
775 Kozhikkodu G110703 Ulliyeri Ulliyeri grama panchayat, Ulliyeri (p.o), kozhikode-673323
776 Kozhikkodu G110704 Kottur Kottur Gramapanchayath, Avitanallur Post, Naduvannur Via , Kozhikode Dist, PIN 673614
777 Kozhikkodu G110705 Unnikulum Unnikulam GramaPanchayat,Ekarool(PO),Unnikulam Via,Kozhikode Dist,PIN 673754
778 Kozhikkodu G110706 Panangad Panangad Grama Panchayat,Panangad(PO),Balussery(Via) ,Kozhikode Dist,673612(Pin)
779 Kozhikkodu G110707 Koorachundu Koorachundu Grama Panchayat,Koorachundu (po),Kozhikode -Pin 673527
780 Kozhikkodu G110801 Chemanachery chemanchery grama panchayat , Chemanchery (PO) , Koyilandy (VIA) , 673304(PIN)
781 Kozhikkodu G110802 Arikulam Arikkulam Grama Panchayat, Arikkulam(pO), Koyilandy (VIA), 673620(PIN)
782 Kozhikkodu G110803 Moodadi MOODADI GRAMAPANCHAYATH, KATALOOR P.O, KOYILANDY VIA - 673529(PIN)
783 Kozhikkodu G110804 Chengottukavu Chengottukavu gramapanchayat,Edakkulam(PO),Koyilandy(VIA),673306(PIN)
784 Kozhikkodu G110805 Atholi Atholi Grama Panchayat, velur P.O, Atholi 673315
785 Kozhikkodu G110901 Kakkodi Kakkodi Grama Panchayath,Kakkodi(P.O),Kakkodi(VIA),PIN-673611
786 Kozhikkodu G110902 Chelannur Chelannur Grama Panchayat, Kannankara(PO), Chelannur,Kozhikode-673616
787 Kozhikkodu G110903 Kakkur Kakkur gramapanchayath , Kakkur(po),673613(PIN)
788 Kozhikkodu G110904 Nanmanda Nanminda Grama Panchayath, Nanminda(PO), 673613(PIN)
789 Kozhikkodu G110905 Narikunni Narikkuni Grama Panchayat,Narikkuni(PO),673585(PIN)
790 Kozhikkodu G110906 Thalakulathur Thalakkulathur Gramapanchayath, Thalakkulathur (PO) , Pin- 673317
791 Kozhikkodu G111001 Thiruvambadi Thiruvambady Grama Panchayath, Thiruvambdy PO< Kozhikode-673603
792 Kozhikkodu G111002 Koodaranji Koodaranhi Gramapanchayat office, Koodaranhi P.O, 673604
793 Kozhikkodu G111003 Kizhakkoth Kizhakkoth gramapanchayat office, Kizhakkoth.P.O,673572
794 Kozhikkodu G111004 Madavoor Madavoor Gramapanchayat,P.O.Madavoor,Kozhikode,673585
795 Kozhikkodu G111006 Puthuppady Puthuppady Gramapanchayath PO Puthuppady 673586 Kozhikode
796 Kozhikkodu G111007 Thamarasseri Thamarassery Grama Panchayat, Thamarassery.P.O, Kozhikode - 673573
797 Kozhikkodu G111008 Omassery Omassery Grama Panchayat, Omassery.P.O, Kozhikode- 673582
798 Kozhikkodu G111009 Kattippara Kattippara Grama Panchayath Office, Kattippara P O , Kozhikode 673573
799 Kozhikkodu G111010 Kodencheri Kodenchery Gramapanchayat, Kodenchery (P.O.), Kozhikode- 673580
800 Kozhikkodu G111101 Kodiyathur Kodiyathoor Gramapanchayat,Kodiyathoor.P.O,Kozhikode-673602
801 Kozhikkodu G111102 Kuruvattur Kuruvattoor Grama Panchayath , Payambra(po), Kozhikkode 673571
802 Kozhikkodu G111103 Mavoor Mavoor Gramapanchayat, Mavoor. P.O, Kozhikode-673661
803 Kozhikkodu G111104 Karasseri Karassery grama panchayath , Karassery P.O , Kozhikkode ,673602
804 Kozhikkodu G111105 Kunnamangalam Kunnamangalam gramapanchayat ,Kunnamangalam(PO),Kozhikode,673571
805 Kozhikkodu G111106 Chathamangalam Chathamangalam Grama Panchayt ,NIT(po),Kozhikode -673601
806 Kozhikkodu G111108 Peruvayal Peruvayal grama panchayath , Poovattuparambu (po),Kozhikode,673008
807 Kozhikkodu G111109 Perumanna Perumanna Grama Panchayath,Perumanna PO,Kozhikode,Pin-673019
808 Kozhikkodu G111201 Kadalundi Kadalundi Gramapanchayat, Chaliyam PO, Kozhikode Pin 673301
809 Kozhikkodu G111204 Olavanna Olavanna Grama Panchayat, Mathara, G.A.College P.O, Kozhikode- 673014
810 Wayanad G120102 Vellamunda Vellamunda Grama Panchayath ,Kattayad PO,Vellamunda 8/4,Wayanad , Kerala,670731.
811 Wayanad G120103 Thirunelly THIRUNELLI GRAMAPANCHAYAT OFFICE, KATTIKULAM P O,PIN-670646
812 Wayanad G120104 Thondernad THONDERNAD GRAMAPANCHAYAT,THONDERNAD P.O, WAYANAND DIST KERALA PIN 670731
813 Wayanad G120105 Edavaka EDAVAKA GRAMA PANCHAYATH,ELLUMANNAM P.O, MANANTHAVADY,WAYANAD,KERALA,PIN 670645
814 Wayanad G120106 Thavinhal THAVINHAL GRAMA PANCHAYATH,THALAPPUZHA P.O,MANANTHAVADY,WAYANAD ,PIN-670645
815 Wayanad G120201 Panamaram Panamaram Grama Panchayath, Panamaram P.O., Wayanad District, Kerala. PIN - 670721
816 Wayanad G120202 Poothadi POOTHADI GRMAMA PANCHAYAT, KENICHIRA P.O, WAYANAD DISTRICT PIN 670721
817 Wayanad G120203 Mullamkolly MULLANKOLLY GRAMA PANCHAYAT, MULLANKOLLY P O, WAYANAD DT PIN 673579
818 Wayanad G120204 Pulpally PULPALLY GRAMA PANCHAYAT,PULPALLY P O ,WAYANAD DT, PIN - 673579
819 Wayanad G120205 Kaniambetta KANIYAMBETTA GP, KANIYAMBETTA POST, KALPETTA NORTH-673122, WAYANAD
820 Wayanad G120301 Meenangadi MEENANGADI GP, MEENANGADI POST,WAYANAD DT 673591
821 Wayanad G120302 Nenmeni NENMENI GRAMAPANCHAYAT,NENMENI POST,KOLIYADI,673592
822 Wayanad G120303 Ambalavayal Ambalavayal GramaPanchayat, Ambalavayal P.O, Wayanad,673593
823 Wayanad G120305 Noolpuzha Noolpuzha Grama Panchayat, Naiketty PO, Wayanad Dist, Pin - 673592
824 Wayanad G120401 Kottathara Kottathara Gramapanchayath, Kottathara PO, Venniyode, Wayanad , Pin 673122
825 Wayanad G120402 Vengappally Vengappally GramaPanchayat, Moorikkappu, Pinangode. P. O, Wayanad, Pin-673122
826 Wayanad G120403 Vythiri Vythiri Grama Panchayath, Vythiri P.O, Vythiri, Wayanad. 673576
827 Wayanad G120404 Mutil Muttil Grama Panchayat, Muttil, Muttil PO, Wayanad, Pin- 673122
828 Wayanad G120405 Pozhuthana Pozhuthana Grama Panchayat, Pozhuthana P.O Wayanad - 673575
829 Wayanad G120406 Thariyode Thariode Grama PanchayathKavummannam P.O Wayanad 673122
830 Wayanad G120407 Padinharethara Padinharathara Grama Panchayat, Padinharathara P.O., Wayanad- 673575
831 Wayanad G120408 Meppadi Meppadi Grama Panchayat, Meppadi P.O, Wayanad-673577
832 Wayanad G120409 Muppainadu Muppainad Grama Panchayat, Vaduvanchal, Vaduvanchal Po, wayanad -673581
833 Kannur G130101 Kunhimangalam Kunhimangalam Grama Panchayat, Kunhimangalam.P.O.Kannur-670309
834 Kannur G130102 Ramanthali Ramanthali Grama Panchayat,P.O.Ramanthali,(Dt) Kannur-670308
835 Kannur G130103 Karivellur Peralam Karivellur- Peralam Grama Panchayath, Karivellur(P.O), Kannur- 670521
836 Kannur G130104 Kangole Alapadamba Kankol Alapadamba Gramapanchayath, Mathil(PO), Kannur-670307
837 Kannur G130105 Eramam Kuttoor Eramam Kuttur GramaPanchayath , PO Mathamangalam Bazar ,Via MM Bazar -Kannur 670306
838 Kannur G130106 Peringome Vayakkara Peringome Vayakkara GP, Peringome (PO), Kannur, 670353
839 Kannur G130107 Cherupuzha Cherupuzha Gramapanchayat,Cherupuzha P O,Kannur 670511
840 Kannur G130201 Cheruthazham Cheruthazham Grama Panchayat, Chumaduthangi, Mandur P O 670501
841 Kannur G130202 Ezhome Ezhome Grama Panchayat,Ezhome P.O 670334
842 Kannur G130203 Madayi Madayi Grama Panchayath,P.O. Payangadi.R.S, Kannur-670358
843 Kannur G130204 Mattool Mattool Gramapanchayath Office, Mattool (po)670302
844 Kannur G130205 Cherukunnu Cherukunnu Gramapanchayat Office, Kovvapuram, PO Cherukunnu RS, 670301
845 Kannur G130206 Kalliasseri Kalliaseri Grama Panchayath Office, Kalliasseri (PO), 670562
846 Kannur G130207 Kannapuram Kannapuram Gramapanchayat,Cherukunnu.P.O, Kannur,670301
847 Kannur G130208 Narath Narath Grama Panchayat, Narath(PO), 670 603
848 Kannur G130301 Pattuvam Pattuvam Grama Panchayat, Pattuvam PO, Kannur - 670143
849 Kannur G130302 Chengalai Chengalayi ,Chengalayi(P.O),670631
850 Kannur G130303 Kurumathur Kurumathur , Kurumthur P O,Kannur(Dist) , 670142
851 Kannur G130304 Pariyaram PARIYARAM GRAMAPANCHAYATH, C.POYIL(P.O),670502
852 Kannur G130305 Chapparapadavu CHAPPARAPADAVU GRAMAPANCHAYAT,CHAPPARAPADAVU P.O, KANNUR PIN-670581
853 Kannur G130306 Naduvil Naduvil Gramapanchayat, Naduvil (po), Kannur (Dist), Kerala - 670582
854 Kannur G130307 Udayagiri Udayagiri Gramapanchayat,Karthikapuram (po),Kannur(Dist),kerala-670571
855 Kannur G130308 Alakode Alakode Gramapanchayat, Alakode(P.O), Kannur(Dist), Kerala -670571
856 Kannur G130309 Kadannapally Panapuzha Kadannappally-Panappuzha Grama Panchayat, Chandapura, Kadannappally (PO), 670504, Kannur (DIST)
857 Kannur G130401 Eruvassey Eruvessy Grama Panchayat, Chemperi (PO), Kannur Dist.PIN-670632
858 Kannur G130402 Irikkur Irikkur Grama Panchayath, Irikkur P O, Irikkkur Pin 670593
859 Kannur G130403 Malapattom Malappattam Gramapanchayath, Malappattam P.O, Sreekandapuram (Via), Kannur District - 670631
860 Kannur G130404 Payyavoor Payyavoor Gramapanchayat, Payyavoor P O, Payyavoor-670633
861 Kannur G130405 Kuttiattur Kuttiattoor Grama Panchayat Office, P.O. Chattukappara, Pin 670592
862 Kannur G130406 Mayyil Mayyil Gramapanchayat Office, Mayyil P.O, 670 602
863 Kannur G130408 Padiyur kalliad Padiyoor Kalliad Grama Panchayat , Padiyoor,Padiyoor P.O,Kannur District, 670703
864 Kannur G130409 Ulikkal Ulikkal Grama Panchyath ,Ulikkal Po , Kannur District-670705
865 Kannur G130501 Chirakkal Chirakkal Grama Panchayat Office, P O Chirakkal, Kannur - 670011
866 Kannur G130504 Valapattanam Valapattanam Grama Panchayat valapattanam P.O. 670010
867 Kannur G130505 Azhikode Azhikode Grama Panchayath Office, Azhikode P.O, Kannur, Pin:670009
868 Kannur G130506 Pappinisseri Pappinisseri Grama Panchayat, P O Pappinisser-670561, Kannur
869 Kannur G130603 Kadambur Kadambur Grama Panchayat, Kadachira, Kadachira P O, Kannur 670621
870 Kannur G130605 Chembilode Chembilode Gramapanchayath, Chembilode, P.O. Mowanchery
871 Kannur G130606 Munderi Munderi Gramapanchayath , Eachur (po) 670591 , Kannur
872 Kannur G130607 Peralasseri Peralasseri Grama Panchayath, Peralassery, P.O Mundaloor - 670622
873 Kannur G130608 Kolacherry Kolachery Gramapanchayat, P.O.Kolachery, Pin-670601
874 Kannur G130701 Dharmadom Dharmadam Grama Panchayath, Dharmadam, P.O Dharmadam, PIN : 670106
875 Kannur G130702 Eranholi Eranholi GramaPanchayat ,Kudakkalam , Eranholi P.O pin 670107
876 Kannur G130703 Pinarayi PINARAYI GRAMAPANCHAYAT,P.O.PINARAYI,PIN-670741
877 Kannur G130704 New Mahi Newmahe Grama Panchayat,peringadi.P.O,Newmahi,Pin:673312
878 Kannur G130705 Muzhappilangad Muzhappilangad Grama Panchayat,P O Edakkad,Kannur Dt.PIN 670663
879 Kannur G130706 Ancharakandy Anjarakandy grama panchayat,kavinmoola,Mamba(P.O),PIN 670611
880 Kannur G130707 Vengad Vengad Gramapanchayat, Kaitheripoyil, P O Pathiriyad, Pin 670741
881 Kannur G130801 Kadirur Kadirur Grama Panchayat, (P.O) Kadirur, (Dt) Kannur, (Pin) 670642
882 Kannur G130802 Chokli Chokli Gramapanchayat office,Chokli,P.O.Chokli,PIN-670672
883 Kannur G130805 Mokeri Mokeri GramaPanchayat, Mokeri (P.O), Kannur (Dist), 670692 (Pin)
884 Kannur G130806 Panniyannur Panniyannoor Grama Panchayat, P.O Panniyannur, PIN 670671
885 Kannur G130901 Triprangottur Triprangottoor Grama Panchayath,Kallikkandy -PO,Kannur-670693
886 Kannur G130902 Chittariparamba CHITTARIPARAMBA GRAMA PANCHAYATH, POOVATHIN KEZHIL ( PO ) CHITTARIPARAMBA(PIN) 670650
887 Kannur G130903 Kunnathuparamba kunnothuparamba Grama Panchayath,P.O Thuvakkunnu,670692
888 Kannur G130904 Mangattidam Mangattidam Grama Panchayat, Kariyil, Nirmalagiri P.O., Kannur- 670701
889 Kannur G130905 Pattiam pattaiam Gramapanchayath, Pathayakunnu (p.o), 670691 (pin)
890 Kannur G130906 Kottayam Kottayam Grama Panchayat, PO Kottayam Poil, Pin 670691
891 Kannur G131001 Aralam Aralam Grama Panchayat,Edoor,Payam(P.O), Kannur (Dst),PIN:670704
892 Kannur G131002 Ayyankunnu Ayyankunnu Grama Panchayath,Angadikadavu P.O,670706(pin)
893 Kannur G131003 Keezhallur Keezhallur Gramapanchayat, Therur Palayode, Edayannur P.O, Pin 670595
894 Kannur G131004 Thilankeri Thillenkery Gramapnchayat,Thillenkery, Thillenkery PO, 670702
895 Kannur G131005 Koodali Koodali Grama Panchayat, Kololam, P.O.Edayannur, 670595
896 Kannur G131006 Payam Payam Grama Panchayat, Madathil,P.O.Iritty,PIN.670703
897 Kannur G131101 Kanichar Kanichar Gramapanchyat,Kanichar ,kanichar(po) pin:670674
898 Kannur G131102 Kelakom KELAKAM GP,KELAKAM(PO),KANNUR(D) 670674
899 Kannur G131103 Kottiyoor Kottiyoor Grama Panchayath,kottiyoor p o,670651 pin
900 Kannur G131104 Muzhakkunnu Muzhakkunnu Grama Panchayat,Kakkayangad P O 670673
901 Kannur G131105 Kolayad Kolayad Gramapanchayat, Kolayad PO, Kannur dist, Pin 670650
902 Kannur G131106 Malur Malur Grama Panchayat,K.P.R.Nagar,malur(P.O),Kannur(Dt) Pin 670702
903 Kannur G131107 Peravoor Peravoor Grama Panchayat, Peravoor.P.O, Kannur Dt,670673
904 Kasaragod G140101 Mangalpady Mangalpady Grama Panchayath,Po.Uppala,Kasaragod .dist,PIN 671322
905 Kasaragod G140102 Vorkady Vorkady Grama Panchayath,Vorkady P.O, Pin: 671323, Kasargod Dist.
906 Kasaragod G140103 Puthige Puthige Grama Panchayat, Puthige Po, Kumbla Via, Kasaragod District - 671321
907 Kasaragod G140104 Meenja Meenja Grama Panchayat,Miyapadavu P.O ,Manjeshwar, Kasaragod District,Pin-671323
908 Kasaragod G140105 Manjewswaram Manjeshwar grama panchayat ,P.O.manjeshwar,Kasaragod 671323
909 Kasaragod G140106 Paivalike Paivalike Grama Panchayat, P.O.Paivalike, Kasaragod- 671348
910 Kasaragod G140107 Enmakaje Enmakaje Grama Panchayat, P.O Perla, Kasaragod - 671552
911 Kasaragod G140201 Belloor Belloor Grama Panchayat,Belloor Post,Kasaragod,Pin-671543
912 Kasaragod G140202 Kumbadaje Kumbadaje Grama Panchayat, Kumbadaje P.O,Kasaragod,671551
913 Kasaragod G140203 Muliyar Muliyar Grama Panchayat, Muliyar P.O,Kasaragod -671542
914 Kasaragod G140204 Karadka Karadka Grama Panchayat, Mulleria P.O., Kasaragod
915 Kasaragod G140205 Delampady Delampady grama Panchayat , Adoor P O Urdoor, Kasaragod
916 Kasaragod G140206 Bedaduka Bedadka Grama Panchayat ,Bedadka PO,671541,Kasaragod
917 Kasaragod G140207 Kuttikol Kuttikol Grama Panchayat Office, Kuttikol P.O, Chengala Via, Kasaragod - 671541, 04994205005
918 Kasaragod G140301 Chengala Cherkala, Chengala P O, Kasaragd - Pin- 671541
919 Kasaragod G140302 Chemnad Koliyadukkam,Perumbala P.O ,Kasaragod, Pin-671317
920 Kasaragod G140303 Madhur Uliyathadka, Post Madhur, Pin 671124.
921 Kasaragod G140304 Mogral Puthur Kallangai, P.O.Kudlu, Kasaragod-671124
922 Kasaragod G140305 Badiyadka Badiadka, P.O.Perdala, 671551
923 Kasaragod G140306 Kumbala Kumbla Grama Panchayat,Kumbla, Kumbla P.O, Kasaragod( Dist),671321
924 Kasaragod G140401 Udma Udma Grama Panchayath, P O Udma, Kasaragod (Dist)671319
925 Kasaragod G140402 Ajanoor Ajanoor ,P.O.AJANOOR, 671 531, Kasaragod Dt.
926 Kasaragod G140403 Madikkai Mekkat, Madikai P O, Nileshwar (Via), Kasaragod (Dist) 671314
927 Kasaragod G140404 Pallikkara Pallikkara Grama Panchayath, PO Bekal fort,Kasargod Dist, Pin-671316,
928 Kasaragod G140405 Pullurperiya Pullur-Periya Grama Panchayat, Chalingal, Haripuram (P.O), Anandasram (Via), Kasargod District, Pin 671531
929 Kasaragod G140501 Balal Balal Grama Panchayat , Balal , Balal (P.O) , Parappa (Via) - 671533
930 Kasaragod G140502 Kodombellur Kodm Belur Gramapanchayat,Attenganam,Attenganam P.O-671531
931 Kasaragod G140503 Panathady PANATHADY GRAMAPANCHAYATH,PANATHUR P.O,RAJAPURAM,671532
932 Kasaragod G140504 Kallar Kallar Grama Panchayath, Kallar, Rajapuram P.O, Kasaragod Dist. Pin - 671532
933 Kasaragod G140505 East Eleri East Eleri Grama Panchayat, Chittarikkal P.O, Pin- 671 326
934 Kasaragod G140506 West Eleri West Elelri Grama Panchayth, Bheemanadi, Bheemanadi(P.O) Kasaragod Dist. Pin 671314
935 Kasaragod G140507 Kinanoor Karinthalam Kinanoor Karindalam Grama Panchayath, Koyithatta, Karindalam (P.O),Kasaragod (Dist),PIN 671314
936 Kasaragod G140601 Cheruvathur Cheruvathur gramapanchayat, cheruvathur, cheruvathur (p o),Kasargod (Dist),PIN 671313
937 Kasaragod G140602 Kayyur Cheemeni Kayyur Cheemeni Grama Panchayath, Cheemeni, Cheemeni (PO),Cheruvathur(via), Kasargod(Dist), PIN 671313
938 Kasaragod G140603 Pilicode Office of the Pilicode GramaPanchayat, Pilicode (P.O), NH Kalikadavu, Kasaragod - 671310
939 Kasaragod G140604 Thrikkaripur Office of the Trikaripur Gramapanchayath, Trikaripur, Trikaripur (P.O),Kasaragod Dist- 671310
940 Kasaragod G140605 Valiyaparamba Valiyaparamba Grama Panchayat,Valiyaparamba P O, Kasaragod Dist Pin 671312
941 Kasaragod G140606 Padne Padne Grama Panchayath,(P.O)Padne,(Dist)Kasargod 671312

 

Address of Grama Panchayas