ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ജനസംഖ്യ വിവരങ്ങള്‍

 

Sl No Names Districts Area Population Density
1 Muttar ALA 10.48 9388 895.80
2 Perumbalam ALA 16.14 9733 603.04
3 Veeyapuram ALA 8.64 11320 1310.19
4 Pandanad ALA 10.39 11489 1105.77
5 Veliyanad ALA 19.41 12501 644.05
6 Cheruthana ALA 14.25 12854 902.04
7 Ramankari ALA 16.17 13332 824.49
8 Ala ALA 10.44 13395 1283.05
9 Neelamperoor ALA 16.5 13514 819.03
10 Kavalam ALA 17.25 14010 812.17
11 Thiruvanvandoor ALA 11.65 14701 1261.89
12 Chingoli ALA 6 14981 2496.83
13 Champakulam ALA 22.97 15848 689.94
14 Bharanikavu ALA 37.78 15848 419.48
15 Puliyoor ALA 11.92 16668 1398.32
16 Kadakkarapally ALA 4.55 17496 3845.27
17 Budhanoor ALA 12.92 18444 1427.55
18 Thakazhi ALA 27.8 18826 677.19
19 Karthikappally ALA 13.97 18956 1356.91
20 Edathua ALA 22.27 19094 857.39
21 Kainakary ALA 32 19094 596.69
22 Arookutty ALA 11.10 19411 1748.74
23 Nedumudi ALA 17.6 19701 1119.38
24 Kandalloor ALA 9.74 19925 2045.69
25 Venmony ALA 18.02 19932 1106.10
26 Cheppad ALA 12.67 20052 1582.64
27 Devikulangara ALA 7.67 20390 2658.41
28 Thalavadi ALA 15.76 20459 1298.16
29 Kumarapuram ALA 13.75 20572 1496.15
30 Muthukulam ALA 11.58 20740 1791.02
31 Thaicattussery ALA 13.82 20874 1510.42
32 Pulinkunnu ALA 31.53 20947 664.35
33 Karuvatta ALA 17.68 21211 1199.72
34 Ezhupunna ALA 14.08 21506 1527.41
35 Cheriyanadu ALA 14 22018 1572.71
36 Chunakkara ALA 17.32 22730 1312.36
37 Ambalapuzha south ALA 13.29 23205 1746.05
38 Kuthiathodu ALA 15.68 23669 1509.50
39 Pallippad ALA 16.93 24625 1454.52
40 Vayalar ALA 14.5 24804 1710.62
41 Nooranad ALA 21.29 25375 1191.87
42 Kodamthuruth ALA 10.81 25385 2348.29
43 Muhamma ALA 26.76 25861 966.41
44 Thrikkunnapuzha ALA 12.53 26679 2129.21
45 Krishnapuram ALA 21.415 26705 1247.02
46 Mavelikkara thamarakulam ALA 20.88 27017 1293.92
47 Chennithala thriperunthura ALA 22.26 27586 1239.26
48 Chennam pallippuram ALA 25.53 28276 1107.56
49 Mulakuzha ALA 22.67 28280 1247.46
50 Punnapra south ALA 9.153 28377 3100.29
51 Punnapra north ALA 12.117 28749 2372.62
52 Thuravoor ALA 19.16 28802 1503.24
53 Mannar ALA 17.5 28916 1652.34
54 Arattupuzha ALA 22.525 29264 1299.18
55 Purakkad ALA 23.19 29782 1284.26
56 Kanjikuzhi ALA 16.62 29951 1802.11
57 Vallikunnam ALA 21.415 30394 1419.29
58 Ambalapuzha north ALA 10.88 30492 2802.57
59 Mararikulam north ALA 16.97 31322 1845.73
60 Panavally ALA 19.328 31570 1633.38
61 Aryad ALA 6.875 32265 4693.09
62 Mavelikkara thekkekara ALA 20 32373 1618.65
63 Palamel ALA 15.2 32556 2141.84
64 Pathiyoor ALA 16.27 33925 2085.13
65 Pattanakkad ALA 15.34 34620 2256.84
66 Thazhakkara ALA 25.26 35989 1424.74
67 Chettikulangara ALA 20.45 37495 1833.50
68 Cherthala south ALA 18.04 40102 2222.95
69 Aroor ALA 15.15 41146 2715.91
70 Thanneermukkom ALA 18.88 42302 2240.57
71 Mannanchery ALA 34.52 50990 1477.11
72 Mararikulam south ALA 19.07 53263 2793.03
73 Pothanikkad EKM 17.14 10221 596.32
74 Kuzhuppilly EKM 7.73 12137 1570.12
75 Keerampara EKM 28.745 12525 435.73
76 Kalloorkad EKM 23.95 13337 556.87
77 Palakuzha EKM 22.65 13412 592.14
78 Ayyampuzha EKM 43.88 14211 323.86
79 Pallarimangalam EKM 15.82 14848 938.56
80 Ramamangalam EKM 23.4 14850 634.62
81 Arakuzha EKM 29.31 15404 525.55
82 Paingottur EKM 23.5 15441 657.06
83 Marady EKM 21.37 15543 727.33
84 Manjapra EKM 21.20 16011 755.24
85 Kadamakkudy EKM 12.92 16295 1261.22
86 Elangi EKM 29.48 16495 559.53
87 Pindimana EKM 25.77 16519 641.02
88 Maneed EKM 26.2 16980 648.09
89 Mudakuzha EKM 21.97 17355 789.94
90 Manjalloor EKM 23.02 17361 754.17
91 Thirumarady EKM 29.24 17585 601.40
92 Pampakuda EKM 30.09 17672 587.30
93 Kottappady EKM 31.94 17903 560.52
94 Ezhikkara EKM 15.27 18019 1180.03
95 Edakkattuvayal EKM 26.28 18158 690.94
96 Valakom EKM 23.72 18308 771.84
97 Varapetty EKM 21.5 18529 861.81
98 Asamannoor EKM 21.27 19311 907.90
99 Mokkannoor EKM 17.50 19628 1121.60
100 Avoly EKM 18.6 19797 1064.35
101 Ayavana EKM 29.47 20539 696.95
102 Poothrika EKM 25.53 21053 824.64
103 Aikaranad EKM 25.65 21107 822.88
104 Thuravoor EKM 12.33 21468 1741.12
105 Kunnukara EKM 21.25 21765 1024.24
106 Edavanakkad EKM 11.24 21787 1938.35
107 Mulavukad EKM 19.27 21833 1133.00
108 Vengoor EKM 248.01 21937 88.45
109 Kanjoor EKM 14.32 22541 1574.09
110 Chottanikkara EKM 12.68 22656 1786.75
111 Njarakkal EKM 8.6 23760 2762.79
112 Nayarambalam EKM 12.19 24127 1979.25
113 Okkal EKM 12.8 24186 1889.53
114 Kuttampuzha EKM 543.07 24451 45.02
115 Vadavukodu-puthencruz EKM 36.89 24911 675.28
116 Thiruvaniyoor EKM 21.91 25171 1148.84
117 Malayattur-Neeleswaram EKM 34.22 25485 744.74
118 Amballur EKM 22.6 25628 1133.98
119 Sreemoolanagaram EKM 14.459 25708 1777.99
120 Mulanthuruthy EKM 21.47 25852 1204.10
121 Varapuzha EKM 7.74 26750 3456.07
122 Chengamanad EKM 15.58 27978 1795.76
123 Karukutty EKM 33.57 28118 837.59
124 Puthenvelikkara EKM 19.87 28227 1420.58
125 Kumbalangi EKM 15.21 28248 1857.20
126 Kalady EKM 16.44 28279 1720.13
127 Kumbalam EKM 20.79 29193 1404.18
128 Chendamangalam EKM 10.83 29326 2707.85
129 Kavalangad EKM 59.91 29727 496.19
130 Cheranallur EKM 10.59 30594 2888.95
131 Parakkadavu EKM 24.665 30752 1246.79
132 Chittattukara EKM 9.46 31303 3308.99
133 Nedumbassery EKM 23.14 31304 1352.81
134 Vadakkekara EKM 9.32 32745 3513.41
135 Choornikkara EKM 11.01 32746 2974.21
136 Kizhakkambalam EKM 31.57 33363 1056.79
137 Kunnathunad EKM 26.86 33508 1247.51
138 Mazhuvannur EKM 49.11 34083 694.01
139 Karumalloor EKM 21.05 36078 1713.92
140 Koovappady EKM 43.98 36241 824.03
141 Keezhmad EKM 17.79 36567 2055.48
142 Rayamangalam EKM 36.77 36722 998.69
143 chellanam EKM 17.6 37399 2124.94
144 Udayamperoor EKM 24.85 39538 1591.07
145 Nellikuzhi EKM 25.03 41181 1645.27
146 Alanhad EKM 19.05 41251 2165.41
147 Vazhakulam EKM 19.64 41521 2114.10
148 Kadungallur EKM 18.06 41827 2316.00
149 Paipra EKM 32.18 42682 1326.35
150 Kottuvally EKM 20.82 42852 2058.21
151 Pallippuram EKM 16.66 44042 2643.58
152 Edathala EKM 15.98 44204 2766.21
153 Vengola EKM 35.65 50476 1415.88
154 Elamkunnapuzha EKM 11.66 50714 4349.40
155 Edamalakudy IDK 106 2300 21.70
156 Vattavada IDK 67.81 5697 84.01
157 Mankulam IDK 123 9595 78.01
158 Alacode IDK 22.54 9768 433.36
159 Muttom IDK 25.44 10909 428.81
160 Kanthalloor IDK 116.21 10963 94.34
161 Chinnakkanal IDK 66.71 11553 173.18
162 Kokkayar IDK 55.91 11786 210.80
163 Purapuzha IDK 23.52 11836 503.23
164 mariyapuram IDK 32.18 12071 375.11
165 Kudayathoor IDK 27.64 12122 438.57
166 Marayoor IDK 108.07 12399 114.73
167 Karimkunnam IDK 22.67 12454 549.36
168 Senapathy IDK 40.94 12529 306.03
169 Kodikulam IDK 18.92 12952 684.57
170 Udumbanchola IDK 84 14059 167.37
171 Edavetty IDK 18.92 14260 753.70
172 Kumaramangalam IDK 19.35 14865 768.22
173 Manakkad IDK 19.85 15106 761.01
174 Rajakkad IDK 31.03 15198 489.78
175 Ayyappancoil IDK 42.08 15611 370.98
176 Peruvanthanam IDK 57.36 15626 272.42
177 Santhmpara IDK 78.71 15632 198.60
178 Rajakumari IDK 38.15 16086 421.65
179 Pallivasal IDK 67.47 17044 252.62
180 Arakulam IDK 192.64 18481 95.94
181 Erattayar IDK 32.37 19097 589.96
182 Karimannoor IDK 33.33 19675 590.31
183 Vazhathope IDK 199.84 19723 98.69
184 Kamakshy IDK 32.38 19762 610.32
185 Pampadumpara IDK 44.64 21172 474.28
186 Velliyamattom IDK 36.6 21440 585.79
187 Peerumed IDK 174.75 21712 124.25
188 Chakkupallam IDK 40.71 21936 538.84
189 Kanchiyar IDK 64.65 22513 348.23
190 Elappara IDK 83.74 23666 282.61
191 Devikulam IDK 215 23709 110.27
192 Udumbannoor IDK 87 23859 274.24
193 Vellathooval IDK 43.06 25701 596.86
194 Upputhara IDK 135 26236 194.34
195 Karunapuram IDK 53.21 26637 500.60
196 Idukki-kanjikuzhi IDK 227.51 26809 117.84
197 Vathikudy IDK 80.9 27670 342.03
198 Vannapuram IDK 63.28 28900 456.70
199 Konnathady IDK 96 29092 303.04
200 Vandanmedu IDK 91.08 30567 335.61
201 Munnar IDK 187 30648 163.89
202 Bisonvally IDK 44.03 35426 804.59
203 Kumily IDK 795.28 35915 45.16
204 Adimaly IDK 271.53 40484 149.10
205 Vandiperiyar IDK 119.5 40809 341.50
206 Nedumkandam IDK 71.95 41980 583.46
207 Kayanna KKD 16.83 13755 817.29
208 Thurayur KKD 10.48 14176 1352.67
209 Keezhariyoor KKD 13.69 15116 1104.16
210 Koothali KKD 14.13 16969 1200.92
211 Koorachundu KKD 72.74 17027 234.08
212 Kunnummal KKD 10.58 18031 1704.25
213 Valayam KKD 31.08 18374 591.18
214 Arikkulam KKD 16.25 18378 1130.95
215 Koodaranji KKD 98.21 18678 190.18
216 Kuttiadi KKD 15.22 19351 1271.42
217 Maruthomkara KKD 26.9 19871 738.70
218 Chakkittappara KKD 142.45 21086 148.02
219 Madavoor KKD 19.24 21091 1096.21
220 Kattipara KKD 23.07 22706 984.22
221 Kakkur KKD 20.36 22788 1119.25
222 Kavilumpara KKD 84.81 22828 269.17
223 Cheruvannoor KKD 21.61 23388 1082.28
224 Thuneri KKD 15.45 23421 1515.92
225 Chekkiad KKD 24.47 24246 990.85
226 Narikkuni KKD 17.75 24290 1368.45
227 Kayakodi KKD 28.14 24578 873.42
228 Vanimel KKD 36.53 25412 695.65
229 Naduvannur KKD 22.2 25979 1170.23
230 Ayancheri KKD 20.81 26293 1263.48
231 Narippatta KKD 50.63 26529 523.98
232 Velom KKD 25.8 26738 1036.36
233 Chengottukavu KKD 13.6 26791 1969.93
234 Edacheri KKD 16.17 26819 1658.57
235 Nochad KKD 23.64 26857 1136.08
236 Thikkodi KKD 14.15 27051 1911.73
237 Nanminda KKD 23.01 27316 1187.14
238 Purameri KKD 20.27 27612 1362.21
239 Meppayur KKD 23.41 27929 1193.04
240 Atholi KKD 21.06 28213 1339.65
241 Kodiyathur KKD 29.81 28335 950.52
242 Onchiyam KKD 8.72 28650 3285.55
243 Thiruvambadi KKD 83.96 28820 343.26
244 Thalakulathur KKD 21.54 29388 1364.35
245 Mavoor KKD 20.48 29781 1454.15
246 Puthuppadi KKD 64.75 29784 459.98
247 Azhiyur KKD 9.77 30023 3072.98
248 Moodadi KKD 16.02 30170 1883.27
249 Kottur KKD 28.98 30982 1069.08
250 Kizhakkoth KKD 19.84 31261 1575.66
251 Karasseri KKD 28.54 31536 1104.98
252 Changaroth KKD 30.24 32107 1061.74
253 Ulliyeri KKD 25.89 32509 1255.66
254 Perambra KKD 26.12 32784 1255.13
255 Panangad KKD 46.96 33971 723.40
256 Kodanchery KKD 102.58 34198 333.38
257 Kuruvattoor KKD 17.94 34241 1908.64
258 Villiyappally KKD 17.35 34502 1988.59
259 Eramala KKD 19.06 34658 1818.36
260 Chemancheri KKD 16.76 34819 2077.51
261 Omassery KKD 25.46 35009 1375.06
262 Perumanna KKD 13.45 35460 2636.43
263 Thiruvallur KKD 27.58 35598 1290.72
264 Thamarasseri KKD 27.17 35706 1314.17
265 Balussery KKD 22.44 36134 1610.25
266 Chorode KKD 13.41 38245 2851.98
267 Maniyur KKD 31.03 39961 1287.82
268 Nadapuram KKD 20.44 40230 1968.20
269 Chelannur KKD 23.83 40697 1707.81
270 Kadalundi KKD 11.83 42516 3593.91
271 Kakkodi KKD 18.59 42866 2305.86
272 Chathamangalam KKD 40.24 46688 1160.24
273 Peruvayal KKD 26.39 47700 1807.50
274 Unnikulam KKD 38.26 49348 1289.81
275 Kunnamangalam KKD 27.73 53223 1919.33
276 Olavanna KKD 21.43 68432 3193.28
277 Mylam klm 27.49 10258 373.15
278 Arienkavu klm 196.84 11133 56.56
279 Kundara klm 11.07 14651 1323.49
280 Pattazhy vadakkekkara klm 18.07 15160 838.96
281 Nilamel klm 22.02 15395 699.14
282 Thekkumbhagam klm 20.26 16937 835.98
283 Neendakara klm 10.19 16976 1665.95
284 Pattazhy klm 18.65 17718 950.03
285 West Kallada klm 13.36 18176 1360.48
286 Alayamon klm 35.91 20108 559.96
287 Kummil klm 20.5 20383 994.29
288 Perayam klm 15.48 21236 1371.83
289 Kizhakkekallada klm 5.75 21434 3727.65
290 Alappad klm 17.5 21655 1237.43
291 Melila klm 18.52 21936 1184.45
292 Clappana klm 17.49 22250 1272.16
293 Chadayamangalam klm 19.4 22473 1158.40
294 Chirakkara klm 11 22669 2060.82
295 Thenmala klm 162.34 23555 145.10
296 Karavaloor klm 23.46 23947 1020.76
297 Ezhukone klm 9.85 24251 2462.03
298 Pooyappally klm 22.28 24447 1097.26
299 Sooranad South klm 17.17 24766 1442.40
300 Kunnathur klm 30 25009 833.63
301 Thrikkaruva klm 18.33 25432 1387.45
302 Panayam klm 11.06 26825 2425.41
303 Piravanthoor klm 129.85 27229 209.70
304 Elamadu klm 9.2 27248 2961.74
305 Oachira klm 12.86 28412 2209.33
306 Sooranad North klm 22.67 28471 1255.89
307 Chathannur klm 33.76 28585 846.71
308 Poruvazhy klm 18 28722 1595.67
309 Velinallur klm 11.5 28864 2509.91
310 Poothakulam klm 16.56 29453 1778.56
311 Neduvathur klm 9.5 29627 3118.63
312 Kareepra klm 23.2 29771 1283.23
313 Kadakkal klm 48.9 30719 628.20
314 Pathanapuram klm 28.8 31660 1099.31
315 Pavithreswaram klm 23.62 31810 1346.74
316 Munrothuruth klm 13.6 32029 2355.07
317 Veliyam klm 30.28 32030 1057.79
318 Kulakkada klm 29.18 32415 1110.86
319 Vilakkudy klm 21.435 32995 1539.30
320 Anchal klm 24.45 33088 1353.29
321 Sasthamcotta klm 24.42 33285 1363.02
322 Adichanalloor klm 19.85 33638 1694.61
323 Ummannoor klm 34.43 33790 981.41
324 Eroor klm 44.795 33929 757.43
325 Perinad klm 24.92 33955 1362.56
326 Thalavoor klm 33.67 34228 1016.57
327 Kulathupuzha klm 424.06 34721 81.88
328 Ittiva klm 49.89 36172 725.04
329 Vettikkavala klm 36.23 36204 999.28
330 Elampallur klm 14 38536 2752.57
331 Edamulackal klm 38.73 39244 1013.27
332 Kottamkara klm 25.43 39635 1558.59
333 Thazhava klm 23.58 40571 1720.57
334 Mynagappally klm 9.5 41027 4318.63
335 Chavara klm 11.89 42655 3587.47
336 Thevalakkara klm 15.71 42977 2735.65
337 Chithara klm 87.7 45383 517.48
338 Thodiyoor klm 9.58 47607 4969.42
339 Kulasekharapuram klm 16.75 49157 2934.75
340 Panmana klm 16.85 50001 2967.42
341 Nedumpana klm 28.06 51384 1831.22
342 Mayyanad klm 17.47 51891 2970.29
343 Kalluvathukkal klm 37 52541 1420.03
344 Thrikkovilvattom klm 18.66 61287 3284.41
345 Valapattanam KNR 2.04 7955 3899.51
346 Malappattom KNR 19.3 9628 498.86
347 Irikkur KNR 11.22 13820 1231.73
348 Thillenkeri KNR 25.06 14583 581.92
349 Pattuvam KNR 16.85 15659 929.32
350 Cherukunnu KNR 15.37 16111 1048.21
351 Newmahi KNR 5.08 16303 3209.25
352 Kelakom KNR 77.92 16506 211.83
353 Kottiyoor KNR 155.87 16768 107.58
354 Kannapuram KNR 14.39 18459 1282.77
355 Padiyur-Kalliad KNR 55.4 18745 338.36
356 Udayagiri KNR 51.8 18804 363.01
357 Kunhimangalam KNR 15.44 18965 1228.30
358 Kadambur KNR 7.95 18979 2387.30
359 Kottayam KNR 8.43 19176 2274.73
360 Eruvassi KNR 49.09 19216 391.44
361 Ezhome KNR 18.95 19261 1016.41
362 Kankole-Alapadampa KNR 42.07 19325 459.35
363 Mokeri KNR 10.53 19684 1869.33
364 Koloyad KNR 33.15 19790 596.98
365 Keezhallur KNR 29.02 20440 704.34
366 Karivalloor-Peralam KNR 22.23 21105 949.39
367 Kadannappally-Panapuzha KNR 53.75 21785 405.30
368 Muzhakunnu KNR 31.04 21807 702.55
369 Panniyannur KNR 10.02 22308 2226.35
370 Malur KNR 41.38 22314 539.25
371 Ayyankunnu KNR 122.8 22436 182.70
372 Payyavoor KNR 67.34 22998 341.52
373 Ancharakandy KNR 15.47 23030 1488.69
374 Pariyaram KNR 54.77 23070 421.22
375 Peravur KNR 34.1 23558 690.85
376 Muzhappilangad KNR 7.19 23709 3297.50
377 Chittariparamba KNR 33.81 23878 706.24
378 Ramanthali KNR 29.99 25711 857.32
379 Eranholi KNR 10.08 25818 2561.31
380 Kuttiattur KNR 35.1 25925 738.60
381 Narath KNR 17.24 26769 1552.73
382 Mattool KNR 12.82 27806 2168.95
383 Eramamkuttur KNR 75.14 27830 370.38
384 Kolacherry KNR 20.72 27943 1348.60
385 Payam KNR 31.21 28196 903.43
386 Chockli KNR 11.98 28415 2371.87
387 Peralassery KNR 19.4 29107 1500.36
388 Aralam KNR 77.93 29328 376.34
389 Cheruthazham KNR 32.18 29348 912.00
390 Peringom-Vayakkara KNR 76.98 29374 381.58
391 Mayyil KNR 33.08