നികുതി പിരിവിലും ചരിത്രനേട്ടം .201 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് നൂറില്‍ നൂറ്.. ശരാശരി 82.81 %

Posted on Wednesday, April 4, 2018-10:45 am

 

നൂറ് ശതമാനം നികുതി പിരിവ് നടത്തിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍     

 Sl No Localbody Name
1 Alagappa Nagar Grama Panchayat - Thrissur
2 Ananganadi Grama Panchayat - Palakkad
3 Arikulam Grama Panchayat - Kozhikode
4 Aruvapulam Grama Panchayat - Pathanamthitta
5 Aryad Grama Panchayat - Alappuzha
6 Atholi Grama Panchayat - Kozhikode
7 Avinissery Grama Panchayat - Thrissur
8 Ayancheri Grama Panchayat - Kozhikode
9 Balusseri Grama Panchayat - Kozhikode
10 Chaliyar Grama Panchayat - Malappuram
11 Champakulam Grama Panchayat - Alappuzha
12 Chavara Grama Panchayat - Kollam
13 Chekkiad Grama Panchayat - Kozhikode
14 Chellanam Grama Panchayat - Ernakulam
15 Chemanachery Grama Panchayat - Kozhikode
16 Chembilode Grama Panchayat - Kannur
17 Chengottukavu Grama Panchayat - Kozhikode
18 Chenneerkara Grama Panchayat - Pathanamthitta
19 Cherukunnu Grama Panchayat - Kannur
20 Cheruthazham Grama Panchayat - Kannur
21 Cheruvannur Grama Panchayat - Kozhikode
22 Choornikkara Grama Panchayat - Ernakulam
23 Chorode Grama Panchayat - Kozhikode
24 Chowwannur Grama Panchayat - Thrissur
25 Clappana Grama Panchayat - Kollam
26 Devikulangara Grama Panchayat - Alappuzha
27 Edacheri Grama Panchayat - Kozhikode
28 Edakkattuvayal Grama Panchayat - Ernakulam
29 Edamalakkudy Grama Panchayat - Idukki
30 Edappal Grama Panchayat - Malappuram
31 Edavilangu Grama Panchayat - Thrissur
32 Edayoor Grama Panchayat - Malappuram
33 Elanthoor Grama Panchayat - Pathanamthitta
34 Enadimangalam Grama Panchayat - Pathanamthitta
35 Engandiyur Grama Panchayat - Thrissur
36 Irimbiliyam Grama Panchayat - Malappuram
37 Kadampazhipuram Grama Panchayat - Palakkad
38 Kadirur Grama Panchayat - Kannur
39 Kainakary Grama Panchayat - Alappuzha
40 Kakkur Grama Panchayat - Kozhikode
41 Kalady Grama Panchayat - Malappuram
42 Kaniambetta Grama Panchayat - Wayanad
43 Kanichar Grama Panchayat - Kannur
44 Kanjikuzhi Grama Panchayat - Alappuzha
45 Kannamangalam Grama Panchayat - Malappuram
46 Kannapuram Grama Panchayat - Kannur
47 Karivellur Peralam Grama Panchayat - Kannur
48 Karulai Grama Panchayat - Malappuram
49 Karuvatta Grama Panchayat - Alappuzha
50 Kattippara Grama Panchayat - Kozhikode
51 Kattur Grama Panchayat - Thrissur
52 Kavalam Grama Panchayat - Alappuzha
53 Kavannur Grama Panchayat - Malappuram
54 Kaviyoor Grama Panchayat - Pathanamthitta
55 Keezhallur Grama Panchayat - Kannur
56 Keezhariyur Grama Panchayat - Kozhikode
57 Kayanna Grama Panchayat - Kozhikode
58 Kayyur Cheemeni Grama Panchayat - Kasargod
59 Keralassery Grama Panchayat - Palakkad
60 Kodiyathur Grama Panchayat - Kozhikode
61 Kodumon Grama Panchayat - Pathanamthitta
62 Kodur Grama Panchayat - Malappuram
63 Kolacherry Grama Panchayat - Kannur
64 Koodaranji Grama Panchayat - Kozhikode
65 Koothali Grama Panchayat - Kozhikode
66 Kottappady Grama Panchayat - Ernakulam
67 Kottayam Grama Panchayat - Kannur
68 Kottiyoor Grama Panchayat - Kannur
69 Kottur Grama Panchayat - Kozhikode
70 Kulakkada Grama Panchayat - Kollam
71 Kulanada Grama Panchayat - Pathanamthitta
72 Kulasekharapuram Grama Panchayat - Kollam
73 Kumarapuram Grama Panchayat - Alappuzha
74 Kunhimangalam Grama Panchayat - Kannur
75 Kunnathur Grama Panchayat - Kollam
76 Kunnummal Grama Panchayat - Kozhikode
77 Kuzhuppilly Grama Panchayat - Ernakulam
78 Madavoor Grama Panchayat - Kozhikode
79 Madikkai Grama Panchayat - Kasargod
80 Makkaraparamba Grama Panchayat - Malappuram
81 Malapattom Grama Panchayat - Kannur
82 Maneed Grama Panchayat - Ernakulam
83 Maniyur Grama Panchayat - Kozhikode
84 Manjalloor Grama Panchayat - Ernakulam
85 Mannur Grama Panchayat - Palakkad
86 Mararikulam North Grama Panchayat - Alappuzha
87 Mattool Grama Panchayat - Kannur
88 Mavoor Grama Panchayat - Kozhikode
89 Mezhuveli Grama Panchayat - Pathanamthitta
90 Mogral Puthur Grama Panchayat - Kasargod
91 Mokeri Grama Panchayat - Kannur
92 Moodadi Grama Panchayat - Kozhikode
93 Moonniyur Grama Panchayat - Malappuram
94 Moorkkanad Grama Panchayat - Malappuram
95 Moothedam Grama Panchayat - Malappuram
96 Muhamma Grama Panchayat - Alappuzha
97 Mulavukad Grama Panchayat - Ernakulam
98 Mulumthuruthy Grama Panchayat - Ernakulam
99 Muntrothuruthu Grama Panchayat - Kollam
100 Muthuvallur Grama Panchayat - Malappuram
101 Mynagappally Grama Panchayat - Kollam
102 Naduvannur Grama Panchayat - Kozhikode
103 Nanmanda Grama Panchayat - Kozhikode
104 Narikunni Grama Panchayat - Kozhikode
105 Naripetta Grama Panchayat - Kozhikode
106 Nayarambalam Grama Panchayat - Ernakulam
107 Nedumpana Grama Panchayat - Kollam
108 Nedumpuram Grama Panchayat - Pathanamthitta
109 Neendakara Grama Panchayat - Kollam
110 New Mahi Grama Panchayat - Kannur
111 Niramaruthoor Grama Panchayat - Malappuram
112 Nochad Grama Panchayat - Kozhikode
113 Onchiyam Grama Panchayat - Kozhikode
114 Orumanayur Grama Panchayat - Thrissur
115 Ottoor Grama Panchayat - Thiruvananthapuram
116 Padinharethara Grama Panchayat - Wayanad
117 Padne Grama Panchayat - Kasargod
118 Pallivasal Grama Panchayat - Idukki
119 Pampakuda Grama Panchayat - Ernakulam
120 Panangad Grama Panchayat - Kozhikode
121 Panayam Grama Panchayat - Kollam
122 Pandalam Thekkekara Grama Panchayat - Pathanamthitta
123 Pattazhi Vadakkekara Grama Panchayat - Kollam
124 Peralasseri Grama Panchayat - Kannur
125 Peringara Grama Panchayat - Pathanamthitta
126 Perumana klari Grama Panchayat - Malappuram
127 Peruvallur Grama Panchayat - Malappuram
128 Ponmala Grama Panchayat - Malappuram
129 Ponmundam Grama Panchayat - Malappuram
130 Poomangalam Grama Panchayat - Thrissur
131 Poothakkulam Grama Panchayat - Kollam
132 Poruvazhy Grama Panchayat - Kollam
133 Pothanikkad Grama Panchayat - Ernakulam
134 Poyya Grama Panchayat - Thrissur
135 Pudukkad Grama Panchayat - Thrissur
136 Pulinkunnu Grama Panchayat - Alappuzha
137 Pulpatta Grama Panchayat - Malappuram
138 Purameri Grama Panchayat - Kozhikode
139 Purathur Grama Panchayat - Malappuram
140 Puthenchira Grama Panchayat - Thrissur
141 Puzhakkattiri Grama Panchayat - Malappuram
142 Ramamangalam Grama Panchayat - Ernakulam
143 Ramanthali Grama Panchayat - Kannur
144 Sasthamcotta Grama Panchayat - Kollam
145 Sooranad South Grama Panchayat - Kollam
146 Sreekrishnapuram Grama Panchayat - Palakkad
147 Thakazhi Grama Panchayat - Alappuzha
148 Thalakulathur Grama Panchayat - Kozhikode
149 Thannithodu Grama Panchayat - Pathanamthitta
150 Thazhekode Grama Panchayat - Malappuram
151 Thekkumbhagom Grama Panchayat - Kollam
152 Thenhippalam Grama Panchayat - Malappuram
153 Thenkurissi Grama Panchayat - Palakkad
154 Thikkodi Grama Panchayat - Kozhikode
155 Thilankeri Grama Panchayat - Kannur
156 Thennala Grama Panchayat - Malappuram
157 Thevalakkara Grama Panchayat - Kollam
158 Thiruvali Grama Panchayat - Malappuram
159 Thiruvallur Grama Panchayat - Kozhikode
160 Thodiyoor Grama Panchayat - Kollam
161 Thrikkadeeri Grama Panchayat - Palakkad
162 Thrikkaruva Grama Panchayat - Kollam
163 Thumpamon Grama Panchayat - Pathanamthitta
164 Thuneri Grama Panchayat - Kozhikode
165 Thurayur Grama Panchayat - Kozhikode
166 Triprangode Grama Panchayat - Malappuram
167 Triprangottur Grama Panchayat - Kannur
168 Vadavucode Puthen Cruz Grama Panchayat - Ernakulam
169 Valapattanam Grama Panchayat - Kannur
170 Valavannur Grama Panchayat - Malappuram
171 Valayam Grama Panchayat - Kozhikode
172 Vallachira Grama Panchayat - Thrissur
173 Vallathol Nagar Grama Panchayat - Thrissur
174 Vallicode Grama Panchayat - Pathanamthitta
175 Vamanapuram Grama Panchayat - Thiruvananthapuram
176 Vanimel Grama Panchayat - Kozhikode
177 Varapuzha Grama Panchayat - Ernakulam
178 Vazhakkad Grama Panchayat - Malappuram
179 Vazhayur Grama Panchayat - Malappuram
180 Vattavada Grama Panchayat - Idukki
181 Veeyapuram Grama Panchayat - Alappuzha
182 Vellinezhi Grama Panchayat - Palakkad
183 Velur Grama Panchayat - Thrissur
184 Vengappally Grama Panchayat - Wayanad
185 Vettom Grama Panchayat - Malappuram [First GP in the State attained 100 %]
186 Villiyappally Grama Panchayat - Kozhikode
187 West Kallada Grama Panchayat - Kollam
188 Kattakampal Grama Panchayat - Thrissur
189 Vettathur Grama Panchayat - Malappuram
190 Thariyode Grama Panchayat - Wayanad
191 Peruvayal Grama Panchayat - Kozhikode
192 Ramankari Grama Panchayat - Alappuzha
193 Valakom Grama Panchayat - Ernakulam
194 Mudakuzha Grama Panchayat - Ernakulam
195 Karimkunnam Grama Panchayat - Idukki
196 Krishnapuram Grama Panchayat - Alappuzha
197 Thirunavaya Grama Panchayat - Malappuram
198 Ozhur Grama Panchayat - Malappuram
199 Pookkottukavu Grama Panchayat - Palakkad
200 Cheruthana Grama Panchayat - Alappuzha
201 Paingottur Grama Panchayat - Ernakulam