വകുപ്പിനെതിരെ അപകീര്‍ത്തികരമായ പരാമര്‍ശം നടത്തിയ വണ്ണപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അക്കൌണ്ടന്റായ ശ്രീ. സി. ഡി. രാജേഷിനെ സ്ഥലംമാറ്റി ഉത്തരവാകുന്നു