സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

മൂന്നാറില്‍ കേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് –മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്ത് സ്ഥലം സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നിര്‍വഹണത്തിന് എക്സ് സര്‍വീസ് മെന്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ്‌നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്
മട്ടന്നൂര്‍ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം സുരേശനെ ആന്തൂര്‍ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥലം മാറ്റി നിയമിച്ച ഉത്തരവ്
ഗ്രീന്‍ ബുക്ക്‌ പ്രൊപ്പോസല്‍ -ബ്രിഡ്ജ് ലോണ്‍ വായ്പയുടെ മുതലും പലിശയും തിരിച്ചടക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തുക കെ യു ആര്‍ ഡി എഫ് സി യുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി
പാലാ നഗരസഭ –ജീവനക്കാര്യം
നേത്രം സിനിമ –പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനു അനുമതി
വിശാല കൊച്ചി വികസന അതോറിറ്റി –ജീവനക്കാര്യം
തളിപ്പറമ്പ നഗരസഭ –ടൌണ്‍ ഹാള്‍ നിര്‍മാണം – ലോണ്‍ എടുക്കുന്നതിനു അനുമതി
Constitution of a Sub Committee of Board of Directors of Smart City Thiruvananthapuram Ltd. for issuing Administrative Sanction for projects upto 25 crore and related matters-Order
Release of fund for Pre-Monsoon cleaning Campaign (Arogya Jagratha) component of Suchitwa Keralam (Rural) and (Urban) schemes for the year 2019-20
ആന്തൂര്‍ നഗരസഭ-സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം കെ ഗിരീഷ് നെ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് സസ് പ്പെന്റ് ചെയ്ത ഉത്തരവ്